nieuws

Prognose Vianed voor sector somber

bouwbreed

gouda – De situatie in de grond-, weg-, en waterbouw is lang niet zo rooskleurig als het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid wil doen geloven. Dat stelt voorzitter J. Rothweiler van de Vereniging Infrastructuur Aannemers Nederland. Op 22 juni nog heeft Vianed de alarmklok geluid bij de Eerste Kamer om te waarschuwen voor naderende faillissementen en ontslagen.

Rothweiler zegt in eigen kring louter berichten op te pikken dat de markt voor alle typen werken terugloopt. De sombere geluiden komen uit alle regio’s en maken duidelijk dat de werkelijkheid ver achter blijft bij de optimistische prognoses van het EIB. De voorzitter van Vianed vermoedt dat de neergang bovenal veroorzaakt wordt door verkiezingen en de consequenties van het in te voeren btw-compensatiefonds. ‘Vooral bij gemeenteraadsverkiezingen is er een duidelijke dip te zien in het aanbod. De beleidsbeslissers treden af- en aan maar het werk blijft liggen’. Vianed ziet in de komst van het btw-compensatiefonds per 1 januari 2003 een belangrijke reden van het stagneren van nieuwe orders. Talrijke bedrijven uit de grond-, weg, en waterbouw melden dat opdrachtgevers hen laten weten het voor 2002 geplande werk te willen uitstellen tot na instelling van het fonds.

Onrust

‘We hebben deze situatie aan zien komen’, briest Vianed. ‘De mogelijke gevolgen zijn aangekaart bij de vaste Tweede Kamercommissie van Financiën en het ministerie. We vonden weinig gehoor omdat de mening heerste dat er weinig tot geen negatieve gevolgen te verwachten zouden zijn’. Op 22 juni heeft Vianed andermaal alarm geslagen. Aan de Eerste Kamer werd het verzoek gedaan de inwerkingtreding van het fonds met een half jaar te vervroegen. Op zich zijn de infrabedrijven uiterst tevreden over de invoering van het btw-fonds omdat zo meer en sneller projecten op de markt kunnen komen. De lastige overgangsfase echter dreigt de nekslag te geven aan bedrijven met zwakke orderposities. Voorzitter Rothweiler van Vianed constateert dat de onrust over de winter-www onder zowel ondernemers als medewerkers snel toeneemt. De sector verkeert in onzekerheid door het uitblijven van concrete richtlijnen van de Uitkering Werknemers Verzekering. Dat de aangekondigde brief van het UWV nog steeds niet is gepubliceerd, vindt Vianed een staaltje van onbehoorlijk bestuur.

Reageer op dit artikel