nieuws

NVTB luidt noodklok over tekort beton- en metselzand

bouwbreed

den haag – Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) luidt de noodklok over het dreigende gebrek aan beton- en metselzand. Als een nieuw kabinet geen maatregelen neemt, dan zullen uiterlijk over drie jaar de consequenties van de tekorten zichtbaar worden.

In een brief aan informateur Donner en de fractievoorzitters van CDA, LPF en VVD wijst NVTB-voorzitter Westra erop dat de afgelopen jaren de Paarse kabinetten een beleid hebben gevoerd om de winning van primaire grondstoffen te verminderen. Dit moest volgens die kabinetten worden bereikt door de inzet van secundaire grondstoffen als brekerzand en zeezand. Op zich een loffelijk streven volgens het NVTB, maar geen oplossing voor het dreigende tekort aan beton- en metselzand. De Nederlandse bouw heeft jaarlijks zo’n 22 miljoen ton beton- en metselzand nodig. Binnen een paar jaar kunnen Nederlandse producenten die hoeveelheid niet meer leveren. Dat heeft dus gevolgen voor de woningbouwprogramma’s. Maar ook infrastructurele waterstaatkundige werken zullen getroffen worden. Nu al heeft het beleidsmatig gecreëerde tekort forse prijsstijgingen tot gevolg gehad. ViaNed heeft die nog niet zolang geleden becijferd op 8 procent. Gezien de grote investeringen in infrastructuur die gaande zijn en nog komen, heeft de overheid dus zelf belang bij een ongestoorde grondstoffenvoorziening en stabiele prijzen.

Klei

Zand en grind zijn overigens niet de enige bouwmaterialen waaraan gebrek dreigt als gevolg van het beleid op het gebied van de oppervlaktedelfstoffen. Ook de baksteensector dreigt in de problemen te komen. De winning op bestaande locaties stagneert en vergunningen voor nieuwe locaties worden in de praktijk niet meer afgegeven. Daarnaast speelt in deze branche het probleem van de rivierverruimende maatregelen. Daardoor wordt winbare, keramisch bruikbare klei vermengd met andere, minder bruikbare klei- en andere grondsoorten. In een brief aan de informateur dringt KNB-directeur Ewald van Hal dan ook aan op instelling van een taskforce ontgrondingen.

Reageer op dit artikel