nieuws

Minister geeft vergunning eerste windmolenpark voor kust België

bouwbreed

brussel – De Belgische minister Aelvoet van milieu heeft een vergunning verleend voor de bouw van ’s lands eerste windmolenpark in zee. Op vijftien kilometer voor de kust, bij de badplaats Knokke-Heist, moeten in totaal vijftig windmolens komen, die jaarlijks 85.000 gezinnen van groene stroom kunnen voorzien.

Burgemeester Lippens van Knokke-Heist zal de vergunning aanvechten voor de Raad van State. Hij zet vraagtekens bij de kosten en winstgevendheid van het project. Lippens vindt de molens ook geen gezicht. Volgens Aelvoet komt er een begeleidingscommissie om te letten op landschapsvervuiling. De molens krijgen een marinegrijze kleur, zodat ze vanaf de kust niet opvallen.

Protest

Een actiegroep – Don Quichotte, waarbij vooral vissers zijn aangesloten – hoopt op protest uit Nederland. Volgens een woordvoerder van de actiegroep zijn de plannen in strijd met waterovereenkomsten voor de Scheldemonding tussen België en Nederland. Nederlandse badplaatsen, waarvan niet bekend is welke, zouden verder bang zijn voor ‘visuele vervuiling’. Volgens elektriciteitsproducent Electrabel, een van de initiatiefnemers, ligt het 220 miljoen euro kostende park echter buiten de belangrijkste scheepvaart- en trekvogelroutes.

Verplichtingen

De minister, lid van de Vlaamse groene partij Agalev, wil met de bouw van het park in het voorjaar van 2003 beginnen. De keuze voor windenergie moet bijdragen aan de internationale verplichtingen die België op zich heeft genomen om de uitstoot van CO2 te verminderen. De provincie Zeeland heeft minister Aelvoet vorige week laten weten tegen de aanleg van het windpark te zijn. Het provinciebestuur wijst daarbij op de langetermijnvisie voor de Westerschelde, die stelt dat het mondingsgebied van die zeearm open, natuurlijk en veerkrachtig moet blijven. De Vlakte van de Raan, waar het windpark moet komen, wordt in die visie bovendien getypeerd als een belangrijk foerageer- en rustgebied voor trekvogels, en als paaigebied voor de visstand op de Westerschelde. (anp)

Reageer op dit artikel