nieuws

Minder nadruk op mooie buitenruimte

bouwbreed

rotterdam – Demissionair staatssecretaris Remkes heeft tijdens de Dag van de Openbare Ruimte gepleit voor een afscheid van de ‘esthetiserende benadering’ in het ontwerp van de publieke omgeving. Gebruik en effectief beheer moeten in de toekomst centraal staan. ‘Schoon, heel en veilig’ is volgens hem belangrijker dan ‘mooi’. Pilotprojecten moeten de negatieve spiraal in openbaar gebied doorbreken.

‘Openbare ruimte is niet alleen een zaak van verfraaiing en ruimtelijke kwaliteit, het is momenteel vooral een organisatievraagstuk’, zei Remkes tijdens een bezoek aan de Vierhavenstrip in Rotterdam. ‘Gewoon, degelijk onderhoud ligt niet lekker. Het is bewerkelijk en anoniem, daarmee scoor je niet. Voor iets nieuws maken, iets groots en duurs, loopt iedereen warm.’ Gevolg is, stelt Remkes, dat verloedering, onveiligheid, vernieling en zwerfvuil schering en inslag zijn.

Pleidooi

Met het ‘Pleidooi voor de Openbare Ruimte’ formuleert VROM twee kernopgaven. In de naoorlogse woonwijken moeten ontwerp en beheer van de openbare ruimte vanaf het begin onderdeel worden van de planvorming. Gemeenten, woningbeheerders, politie, zorginstellingen en bewoners krijgen daarin een grotere taak. De tweede kernopgave richt zich specifiek op nieuwe openbare ruimte. Daarbij gaat het om plekken die in de toekomst een belangrijke rol krijgen in de stedelijke netwerken. Een functioneel en kwalitatief hoogstaande inrichting, maar ook het toekomstig beheer ervan, is hier volgens Remkes doorslaggevend. Remkes noemde met name de stations van de HSL en hun omgeving, het Prins Clausplein bij Den Haag en het openbaar vervoersknooppunt Duivendrecht bij Amsterdam.

Proefprojecten

Een bijbehorend actieprogramma – nader vast te stellen door het volgende kabinet – moet bestaan uit een aantal voorbeeldstellende proefprojecten gericht op openbare orde, bewonersparticipatie en beheer. Het Rijk zal de vijf beste voorstellen voor inrichting van openbare ruimte honoreren. Een van de hoofdvoorwaarden daarbij is dat intekenaars een meerjarige betrokkenheid garanderen. De zes HSL-stations wacht publiekprivate samenwerkingsprojecten. Verder wordt in de volgende tranche van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) de nadruk gelegd op de openbare ruimte. Remkes collega’s Van Boxtel (grotesteden- en integratiebeleid), Faber (landbouw, natuurbeheer en visserij), Korthals (justitie), Van der Ploeg (onderwijs, cultuur en wetenschappen) en Pronk (VROM) zijn mede ondertekenaar van het pleidooi.

Reageer op dit artikel