nieuws

Late millennium-bug

bouwbreed

Late millennium-bug

Energiebesparing zit sinds het begin van de jaren negentig aardig in de lift. Waar overige milieu-aandachtsvelden allang weer uit de belangstelling zijn, is het thema energie nog steeds bespreekbaar. Midden jaren negentig zette het Wereldnatuurfonds breed in op de introductie van bijzonder energiezuinige woningen, later gevolgd door energiezuinige kantoren. De woningen dienden te voldoen aan een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,75, hetgeen ten opzichte van de geldende norm (EPC 1,4) bijna 50 procent besparing opleverde. De woningen werden overigens marktconform ontwikkeld. Na de eerste kleinschalige proefprojecten. groeide het fenomeen Panda-woningen uit tot wijken zoals bijvoorbeeld De Landerijen in Lelystad met enkele honderden Panda-woningen. Zowel ontwikkelaar als consument kon hiermee uit de voeten. Verschillende ontwikkelaars hebben inmiddels de eerste stappen gezet naar woningen met een EPC van 0,5 of zelfs 0. Een schril contrast met de officiële ontwikkeling van de EPC. Van 1996 tot 2000 is de EPC ieder jaar met 0,2 verlaagd tot het niveau van 1,0. Op 1 januari 2002 bleek er echter sprake van een late millennium-bug. Er gebeurde namelijk niets. Staatssecretaris Remkes had laten constateren dat een verdere verlaging van de EPC tot 1 januari 2004 niet kosteneffectief is. Kosten? Staatssecretaris, ik dacht dat het om het milieu ging! Gesterkt door dit beleid weet de NVB te melden dat energiebesparende maatregelen aanzienlijk meer kosten dan ze opleveren en de consument dat niet meer op kan brengen. Gelukkig heeft staatssecretaris Remkes wel aan de bestaande voorraad gedacht en eind vorig jaar de energiepremieregeling verder uitgebreid. Woningen met een EPC lager dan 1,0 krijgen een energiepremie van 1100 euro. Om die lagere EpCte bereiken zijn wel extra maatregelen nodig zoals een laagtemperatuursysteem of een zonneboiler. Dan blijkt echter dat deze energiepremie een sigaar uit eigen doos is. De regeling meldt namelijk dat ‘een aanvraag voor een energiezuinige nieuwbouwwoning sluit uit dat ook een aanvraag wordt ingediend voor een voorziening voor het opwekken van duurzame energie of voor een lage temperatuur verwarmingssysteem’. Met andere woorden de 1100 euro is meer een lokkertje dat voor een serieuze koper uitloopt op een teleurstellend lachertje. Nu maar wachten op de nieuwe staatssecretaris.

Reageer op dit artikel