nieuws

Landmacht bouwt duurzaam

bouwbreed Premium

oirschot – Bij de aanleg van het nieuwe rijopleidingcentrum van de landmacht, Strijpse Kampen in Oirschot, wil Defensie zich profileren met duurzaam bouwen. Dat heeft ook gevolgen voor het waterbeheer op het hele terrein. Regenwater kan worden hergebruikt, maar moet dan wel ter plekke worden gezuiverd.

Een bezinkselafscheider van 100.000 liter vangt het water op van de parkeerplaats voor militaire voertuigen. Het parkeerterrein meet 3 hectare. Als straks de voertuigen op het terrein staan, zal er met een regenbui de nodige olie meespoelen. Daarom is naast de parkeerplaats onlangs een enorme bezinkselafscheider geplaatst voorzien van een coalescentieafscheider. Deze olieafscheider heeft een capaciteit van 100 liter per seconde. Bijzonder is dat de olieafscheider achter de 100 kuub grote tank is gekoppeld. ‘Door een by-pass aan te leggen kan het systeem ook extreme regenbuien aan’, zegt M. Voesten van Nering Bögel uit Weert, de leverancier van de bezinksel- en olieafscheider.

By-pass

De by-pass leidt bij extreme watertoevoer het overtollige regenwater uit de bezinkselafscheider om de olieafscheider heen. ‘Dat water hoeft ook niet meer gezuiverd te worden’, weet Voesten. ‘Alleen de eerste hoeveelheid regenwater die van de parkeerplaats stroomt is vervuild.’ Nering Bögel heeft samen met de opdrachtgever, de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T) van Defensie, het systeem ontwikkeld. Na de zuivering wordt het regenwater opgevangen in verschillende vijvers op het terrein en van daaruit hergebruikt voor het doorspoelen van toiletten, het schoonspuiten van voertuigen en het vullen van de doorrijbakken op het oefenterrein. Acht diepladers zijn ingezet om het systeem aan te voeren. ‘Voor het plaatsen is zo’n 160 kuub grond verzet’, schat Voesten. De zeven betonnen delen van de bezinkseltank zijn op de locatie aan elkaar gekoppeld. ‘We hebben gekozen voor een ronde tank, omdat het systeem daarmee steviger en onderhoudsvriendelijker is. Daarnaast is het doorstroomvolume in een ronde tank groter.’ Het ongeveer 40 meter lange systeem ligt ondergronds onder een groenstrook naast het parkeerterrein.

Oefenheuvels

Het civieltechnische werk maakt een groot deel uit van het totale bouwproject. Er is eerst veel grondwerk verzet. ‘De bodem is hier samengesteld uit zand en leem en laat dus slecht water door’, verklaart S. Dekkers, directievoerder en hoofdtoezichthouder voor onder meer het civieltechnische werk. ‘Er is 30 centimeter van de bovenlaag afgehaald.’ De grond is gebruikt voor het aanleggen van de 10 meter hoge oefenheuvels. Vanwege de hoge milieuprioriteit wordt gestreefd naar het werken met een gesloten grondbalans, maar het verschuiven van onderdelen in de planning maakt dat er inmiddels ook grond ‘van buiten’ nodig is. Aan het asfalt op de Strijpse Kampen wordt hoge eisen gesteld, omdat er met zwaar materieel op wordt gereden. ‘Het asfalt dat hier wordt toegepast voor de tankbanen is vergelijkbaar met het asfalt van de start- en landingsbanen van Schiphol’, aldus Dekkers. De toplaag van de drielaagse verharding bestaat uit gemodificeerd asfalt met elastomeer en is extreem bestand tegen spoorvorming en scheuring. Op het terrein zijn rotondes aangelegd met elk een andere afmeting om verschillende verkeerssituaties te creëren.

Verhuizen

Eind dit jaar verhuizen de bestaande rij-opleidingen, nu nog verspreid door het land, naar het nieuwe centrum. Nog niet alle oefenlocaties zijn dan gereed, maar de verhuizing van het naastgelegen Pantser Infanterie Rij Opleiding Centrum (PIROC) moet ruimte bieden aan de uitbreiding van Vinex-locatie Meerhoven en kan daarom niet langer op zich laten wachten. In 2004 moet het werk op De Strijpse Kampen helemaal klaar zijn. Het verkeersoefenterrein Strijpse Kampen heeft een totale omvang van 125 hectare. Naast lesgebouwen, legeringsgebouwen en bedrijfsgebouwen worden talloze oefensituaties op het terrein gerealiseerd, zoals een woonerf met smalle straten, heuvelachtig terrein, een zandcircuit, een tanktestbaan, een vaarbak voor amfibievoertuigen en een oefenplateau voor hijswerktuigen. In totaal krijgen zeshonderd leerlingen een plek op het terrein. De kosten van het totale project bedragen meer dan 90 miljoen euro. Op Strijpse Kampen is een bezinkselafscheider geplaatst met een capaciteit van 100.000 liter. Foto: APA

Reageer op dit artikel