nieuws

Kwaliteit Friese bodem in kaart

bouwbreed Premium

Kwaliteit Friese bodem in kaart

leeuwarden – Friesland gaat de kwaliteit van de bodem compleet in kaart brengen. In 2005 moet het nieuwe bodeminformatiesysteem klaar zijn. De gemeente Tietjerksteradeel is als eerste bezig al haar bodemrapporten in te voeren in het Gezamenlijk Provinciaal Bodem Informatie Systeem, oftewel GPBIS. In de komende anderhalf jaar volgen de andere gemeenten. In totaal moeten 11.000 dossiers worden ingevoerd. Behalve alle bekende vervuilde gebieden bevat het systeem ook verdachte terreinen. Zo kan worden bepaald waar nog nader onderzoek nodig is. Het uiteindelijke doel van de hele operatie is om de beperkte middelen voor bodemsanering zo doeltreffend mogelijk in te zetten. Het systeem moet gemeenten en andere belanghebbenden in de toekomst behoeden voor verrassingen, zoals onverwachte bodemsaneringen. Verder kan het systeem als basis dienen voor het maken van bodemkwaliteitskaarten. Hiermee brengen gemeenten de gebruiksmogelijkheden van percelen grond in kaart.

Reageer op dit artikel