nieuws

Klein baggerwerktuig voor Burkina Fasso

bouwbreed Premium

den haag – Op de scheepswerf van Vis en Klip in Ouderkerk aan de IJssel ligt de minibaggerzuiger Silure (meerval) klaar te worden verscheept. In augustus zal Boskalis het vaartuig naar Burkina Fasso transporteren. Daar gaat het baggerwerktuig met steun uit Nederland in september retentiebekkens uitbaggeren.

Baggeren in de Sahel en Burkina Fasso lijkt niet realistisch. Het land is straatarm en het is er droog. Wat is er dan te baggeren? De oorsprong van dat baggeren ligt in het werk dat sinds 1994 via de Stichting Sahelprojecten bij de aanleg van retentiebekkens voor rivierwater wordt gedaan. In de periode zonder regen (negen maanden per jaar) vallen de stuwmeertjes vaak droog of is het water onbruikbaar door de dikke sliblaag op de bodem van de bekkens.

Geschikt

In 2001 hebben een groep deskundigen uit de baggerwereld, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde en de stichting Sahelprojecten zich gebogen over het verdiepen van de bekkens. Een minibaggerzuiger die in Nederland voor het baggeren van sloten en kreken wordt gebruikt, werd daarvoor geschikt geacht. Het slib wordt opgezogen en via een persleiding achter een kade gespoten. De slibvelden zijn in de regentijd geschikt voor rijstcultuur. De bouw van het baggerzuigertje voor Burkina Fasso is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Commissie voor Duurzame Ontwikkeling die een subsidie heeft verstrekt. Bedrijven en organisaties zorgden voor de rest van het geld. De zuiger is gebouwd door Vis en Klip Baggerwerken. Na transport naar Burkina Fasso wordt de zuiger in beheer genomen door de lokale ontwikkelingsorganisatie Ocades. Een machinist wordt ter plaatse opgeleid. Verder zijn voor de bediening nog twee man nodig. De uitvoering van de zuiger is eenvoudig en gericht op bedrijfszekerheid. Het vaartuig bestaat uit een stalen bak van 2 meter breed en 5 meter lang, voorzien van een dieselmotor met aangekoppelde centrifugaalpomp met een capaciteit van 250 kubieke meter per uur. De 4 meter lange zuigbuis kan met een handbediende lier worden afgelaten. Hoe dieper de onderkant van de zuigbuis in de sliblaag zit, hoe hoger de productie. De persleiding na de pomp wordt aangesloten op een drijvende leiding met een diameter van 0,15 meter. Het slib kan over een afstand van circa 200 meter worden verpompt. Het vaartuig wordt voortbewogen met behulp van twee handbediende lieren voor de ankerdraden.

Reageer op dit artikel