nieuws

Iedereen worstelt met certificering bouwstoffen

bouwbreed

den haag – Stempels, logo’s en een lijst met toegelaten bouwstoffen. Daar draait het om in de ondoorgrondelijke wereld van de certificering van bouwstoffen. Het grote Kiwa, dat klanten wegkaapte van zogenaamd niet geaccrediteerde concurrenten, blijkt nu zelf ook lange tijd niet officieel bevoegd te zijn voor werk dat het deed.

De gerezen problemen met al dan niet erkende certificaten geven volgens ir. P.K. van der Schuit van Ikob uit Barneveld goed aan hoe alle betrokkenen worstelen met het Bouwstoffenbesluit. Dat is volgens hem het onvermijdelijke gevolg van de opzet ervan. Alleen helemaal niets regelen was slechter geweest, maar verder deugt er in zijn ogen niet veel aan het besluit. Het is veel te ingewikkeld vormgegeven en te theoretisch van opzet. Hij hoopt dat er met de komst van een nieuwe minister op VROM eens een flinke bezem wordt gehaald door de regelgeving rondom bouwstoffen. Van der Schuits werkgever speelde ook een bijrol in de kwestie rondom de aanleg van de HSL bij Breda. Ikob had de leverancier van vervuild puingranulaat gecertificeerd. Dit was het enige materiaal in de kwestie dat na contra-expertise niet aan de eisen van het bouwstoffenbesluit voldeed, maar ook het enige waarbij de certificeringsprocedure volgens het boekje verliep. Bij de andere omstreden materialen, de AVI-bodemas en de hoogovenslakken, was dat juist omgekeerd. Daar rammelde de certificeringsprocedure maar deugde het materiaal. Tijdens het spoedberaad bij VROM van afgelopen vrijdag werd die paradox nog eens gememoreerd. Het illustreert treffend de worsteling met het bouwstoffenbesluit dat in 1999 van kracht werd. Niettemin stak VROM tijdens het spoedberaad niet de hand in eigen boezem. Aan de regels ligt het niet, ze moeten beter worden nageleefd, luidde de boodschap van J.A. Suurland van de directie Bodem, Water en Landelijk Gebied.

Balans

Partijen spraken tijdens het spoedberaad af vaker bij elkaar te komen om eventuele problemen af te stemmen. SBK zal strenger controleren of het geen materialen op de officiële lijst plaatst die zijn gecertificeerd door instellingen die zelf niet zijn geaccrediteerd door de RvA. ‘Maar dat betekent wel weer een extra handeling, op de toch al niet geringe administratieve druk, sinds de invoering van het bouwstoffenbesluit, aldus H. Meyer van SBK. ‘We hadden net hijgend de achterstanden ingelopen, maar zullen, zoals gevraagd, de teugels strakker aantrekken.’ Of er een justitieel onderzoek komt naar valsheid in geschrifte door certificeringsinstelling Kiwa, kon gisteren niemand zeggen. Begin juli sluit het openbaar ministerie het vooronderzoek af naar de certificeringspraktijken van Eerland en maakt de officier van justitie de balans op of er een rechtzaak komt over de kwestie.

Reageer op dit artikel