nieuws

Hoofdstad neemt vochtproblemen in woningen serieus

bouwbreed

AMSTERDAM – De Stedelijke Woningdienst in Amsterdam gaat bij advies over de aanpak van vochtproblemen voorbij aan een veelheid aan effectieve producten, zo menen fabrikanten van diverse producten. De dienst neemt deze kritiek serieus en organiseerde voor medewerkers van corporaties en stadsdelen een symposium met een presentatie van korrels, schelpen, folies en vochtwerende injectiemethoden.

Vele sociale huurwoningen kampen met serieuze vochtproblemen. Zo blijkt onder meer uit cijfers van de Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten. Jaarlijks krijgt zij zo’n vierhonderd klachten over ongewenst vocht. Volgens senior-adviseur N. ten Bosch heeft een kwart betrekking op vochtdoorslag en optrekkend vocht. ‘Met snelle adviezen om de groei van schimmels te lijf te gaan met betere ventilatie, komen we er meestal niet. Vaak betreft het complexe problemen waarbij het vinden van de juiste aanpak jaren in beslag neemt. En veel geld kost. Als zij al wordt gevonden.’ Als voorbeeld mag gelden het terrein van het voormalige Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam Oud-West. In het vroegere zusterhuis is sprake van lekkage. Ook nu het dak is gerepareerd, de kozijnen zijn vervangen, de borstweringen zijn vernieuwd en het ventilatiesysteem is gewijzigd, is het probleem nog maar gedeeltelijk opgelost. Na bouwactiviteiten in hetzelfde gebied kampen de diepe kelders van woningen in oude ziekenhuispaviljoens met wateroverlast. Verder kampen honderd jaar oude woningen in dezelfde buurt plotseling met optrekkend vocht. In geen van de gevallen is Het Oosten in staat gebleken haar bewoners snel een oplossing te bieden, zo is de sombere conclusie van Ten Bosch.

Lukraak

Vochtproblemen in de sociale woningbouw ontstaan vaak, verklaart adviseur bouwfysica ir. J. Pleysier van Cauberg-Huygen tijdens het symposium, na groot onderhoud aan woningcomplexen. Bij de aanpak van de problemen gaan corporaties nogal eens lukraak te werk. Goed onderzoek blijft achterwege. Oplossingen uit het verleden worden gekopieerd, zonder dat vaststaat dat ze helpen of waarvan al lang is vastgesteld dat ze niet helpen. Fabrikanten staan klaar met diverse methoden om bijvoorbeeld de te hoge vochtigheidsgraad in kruipruimten te bestrijden. Neem de Isoschelpen; zij zuigen geen vocht omhoog, maar zorgen juist voor stilstaande lucht en voorkomen dat vochtige lucht de woning wordt ingebracht. Of bodemhygrolatie: kunststoffolie dat is gevuld met bolletjes polystyreen. Volgens systeemhouder Termokomfort Nederland wordt door een samenspel van isolerende en dampremmende eigenschappen de waterdampproductie en de toevoer vanuit de bodem geremd, zodat een lagere dampspanning in de kruipruimte ontstaat die nagenoeg gelijk is aan die in de woonruimte. Hierdoor vindt geen vochttransport meer plaats via de vloer naar de woning. Of gebruik schuimbeton. In kruipruimten met schuimbeton bodemafsluiting is sprake van zeer lage vochtigheid, meldt Multicell. Dryworks International biedt een breed pakket maatregelen duurzame instandhouding van gebouwen en constructies. ‘Vocht laat zich niet door geforceerde ventilatie afvoeren. Daar zijn bouwkundige maatregelen voor nodig’, weet directeur A. Witteman. Regendoorslag laat zich bestrijden door vochtwerende behandelingen. Dryworks beschikt over integraal op elkaar afgestemde impregneermiddelen. De keuze is afhankelijk van ondergrond en vochtbelasting. Onderzoek is zeer belangrijk, verklaart Witteveen, omdat anders de gevolgschade groter kan zijn dan het oorspronkelijke probleem.

Metselwerk

Optrekkend vocht leidt tot tot schade aan metselwerk. ‘De stijging wordt beïnvloed door de verdampingsmogelijkheid van de muur. Er zijn drainagesystemen, elektro-osmose en stralingskastjes. Dat is allemaal niet zo effectief’, zegt Witteman. ‘De beste oplossing is een horizontale barrière. Dat kan mechanisch door lood in te hakken of folies aan te brengen. Deze manieren zijn arbeidsintensief. Wij kiezen al jarenlang voor een lagedrukmethode: op een bepaalde hoogte worden horizontaal gaten geboord, acht in één meter. Daarin plaatsen we reservoirs met een vloeistof die de poriën verkleint en hydrofoberend werkt. In 12 tot 48 uur dringt de vloeistof in het metselwerk en wordt de barrière gevormd. Al dertig jaar passen we de methode toe, maar zelden komen er klachten.’ Bij kelderlekkage biedt Dryworks diverse mogelijkheden: de buitenkant voorzien van een waterdichte laag waardoor een droge muurconstructie ontstaat. Of een waterdicht injectiesysteem . En in de vochtige kruipruimte kan een dubbele isolerende folie op het aanwezige water worden aangebracht. Bouwkundige maatregelen zijn onontbeerlijk

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels