nieuws

Groningse wens: meer sociale huur

bouwbreed

groningen – Groningen moet de komende jaren meer het accent leggen op sociale woningbouw en nieuwbouw voor de middencategorie. Dat zegt de Groningse wethouder Willem Smink van ruimtelijke ordening. ‘Er zijn duidelijke signalen dat de vraag naar duurdere huizen in Groningen begint af te vlakken.’

In het middensegment moet in zijn ogen een goede doorstroming en een betere prijs-kwaliteitverhouding tot stand komen, zodat deze categorie bewoners relatief meer goedkope huur- of koopwoningen zal achterlaten voor de groep Groningers met de smalste beurs. Smink loopt met zijn visie alvast vooruit op het binnenkort te verschijnen nieuwe woningmarktonderzoek, waarin grotendeels dezelfde conclusies zullen worden getrokken. De wethouder reageert met zijn uitspraken ook op de vorige week ontstane discussie over de hoogte van de grondprijzen, nadat bleek dat de stad Groningen in 2002 opnieuw niet in staat is de beoogde 1350 nieuwe huizen per jaar op te leveren. Smink beschuldigde vervolgens de bouwers ervan de onderhandelingen over de grondprijzen willens en wetens te rekken. De bouwers zouden bewust schaarste creëren in de hoop een hogere winstmarge te behalen. Die uitlating viel uiteraard niet goed bij de bouwers. In het Groninger Bouwmarktbericht 2001/2002 werd daarop de suggestie gedaan dat de gemeente de prijzen van de grond moet laten zakken en dat bouwers genoegen moeten nemen met lagere winsten. Dit om te voorkomen dat nieuwe woningen onbetaalbaar worden. Smink gelooft niet op voorhand dat de door Groningen gehanteerde grondprijzen te hoog zijn, maar hij vindt beheersing van de kosten op zich een goed idee. ‘De grondprijzen in Groningen liggen ver beneden die in de rest van Nederland. Dat is dus niet het grootste struikelblok. Maar als de bouwers meer kwaliteit, lagere vrij-op-naamprijzen en hogere bouwtempo’s kunnen garanderen, ben ik wel bereid te praten over gemeentelijke bijdragen aan die kostenbeheersing.’ Ondanks het opnieuw achterblijven bij de provinciale bouwopgave van 1350 nieuwe woningen in 2002, vindt de wethouder dat de stad Groningen, mede gelet op de huidige conjunctuur, het nog niet eens zo slecht heeft gedaan. ‘In 2002 realiseren we 950 nieuwe huizen en vorig jaar hebben we er 1150 gebouwd. Dat zijn voor een stad als Groningen hele forse prestaties, als je bijvoorbeeld bedenkt dat een veel grotere stad als Amsterdam vorig jaar niet verder kwam dan 1750 nieuwe huizen. Ik vind dus niet dat we gefaald hebben in ons woningbouwbeleid.’ ‘Je kunt je’, voegt hij daaraan toe, ‘ook gezien de veranderende markt, wel afvragen of de bouwopgave van 1350 huizen per jaar wellicht wat aan de ambitieuze kant is. Anderzijds hoort een dergelijke ambitie bij een stad met een gestaag groeiend inwonertal.’ Vorige week trokken de gezamenlijke woningcorporaties in Groningen en Drenthe samen met Aedes, de landelijke belangenorganisatie voor woningcorporaties, aan de bel vanwege dreigende woningnood in het Noorden.

Wachttijden

Smink vindt het begrip woningnood voor de stad Groningen te overdreven. ‘Van echte woningnood is in Groningen geen sprake. Wel zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen met gemiddeld twee jaar veel te lang aan het worden’, vindt hij. ‘Daarmee zitten we op het niveau van de eerste helft van de jaren negentig. De oplossing voor dit probleem zit hem vooral in meer strategisch bouwen voor de doorstroming in combinatie met meer sociale nieuwbouw. Met de corporaties zijn we daarover inmiddels in gesprek.’ ‘Vraag naar duurdere huizen vlakt af’

Reageer op dit artikel