nieuws

Grave gaat spannende tijden tegemoet

bouwbreed

Grave gaat spannende tijden tegemoet

Elke plaats heeft zijn eigen bouwprojecten. In deze rubriek worden de belangrijkste bouwlocaties van een specifieke gemeente belicht. Vandaag Grave. De Brabantse gemeente Grave gaat met een nieuw college een spannende periode tegemoet als het gaat om de ruimtelijke ordening binnen de kern. De gemeente telt ruim 12.500 inwoners en is door de provincie Noord-Brabant uitgedaagd mee te doen aan een opvallend experiment. Jarenlang werd Grave net als veel kleine kernen geconfronteerd met de strenge woningbouwcontingenten van gedeputeerde P. van Geel. Die striktheid lijkt nu plaats te maken voor een iets mildere benadering. Brabant wil een proef aangaan, waarbij enkele kleine gemeenten de eventuele uitbreidingsplannen laten vallen en in ruil daarvoor de vrije hand krijgen in het aantal nieuw te bouwen woningen. Deze moeten dan door middel van inbreiding tot stand komen. ‘We hebben nog geen officieel voorstel van de provincie ontvangen, maar het idee klinkt zeker aantrekkelijk. Eerst moeten de precieze voorwaarden bekend zijn, voordat ik kan zeggen of we dit experiment willen aangaan. Maar we hebben er wel oren naar’, aldus gemeentewoordvoerder H. Ruijs. Er zijn nog meer interessante ontwikkelingen gaande in Grave. In 1992 liet het toenmalige gemeentebestuur een stedenbouwkundige visie opstellen door de Brits-Zweedse architect Ralph Erskine. Hierin werden het behoud van cultureel erfgoed, een verruiming van het woon- en winkelaanbod en de bevordering van het toerisme en de werkgelegenheid als speerpunten opgenomen. Nu, tien jaar later, is het nog alleszins onduidelijk of bepaalde onderdelen uit dit masterplan wel doorgang kunnen vinden. Afgelopen dinsdag besloot de gemeenteraad van Grave met een kleine meerderheid dat het nieuwe stadhuis op een alternatieve locatie gebouwd gaat worden. Het college had voorgesteld om op de huidige locatie, midden in het centrum, over te gaan tot nieuwbouw en verbouw van het bestaande stadhuis. De raad besloot echter anders. Het nieuwe stadhuis wordt hierdoor de komende jaren aan de provinciale weg op de locatie Zuidooster gerealiseerd. Aangezien het gemeentehuis een belangrijk onderdeel uitmaakt van het masterplan voor het centrum, betekent dit een domper voor het college. Er vindt de komende maanden dan ook opnieuw een discussie plaats over enkele punten uit het masterplan, dat voor een deel herzien zal moeten worden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels