nieuws

Geest van Dudok blijft rondwaren in Hilversum

bouwbreed Premium

Geest van Dudok blijft rondwaren in Hilversum

Elke plaats heeft zijn eigen bouwprojecten. In deze rubriek worden de belangrijkste bouwlocaties van een specifieke gemeente belicht. Vandaag Hilversum. Zoals elke bouwkundige weet, was Dudok de vroegere stadsarchitect van Hilversum. Zijn geesteskinderen staan overal in de stad. De geest van Dudok zal ook in de toekomst bewaard blijven in deze mediastad. In de wijk Liebergen is de typische Dudok-stijl zichtbaar. Deze oude stadswijk zal worden geherstructureerd, maar de stijl van de oude meester zal gehandhaafd blijven. Uitgangspunt is de architectonische en stedenbouwkundige opvatting van Dudok te respecteren. De gemeente, vier woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen hebben een planvisie uitgedokterd. Voor iedere deelbuurt, namelijk Nassau, Van ’t Hoff, Marimba en Liebergen, zijn de ideeën vanuit de buurt op een rij gezet. De bewoners worden nauw betrokken bij de plannen. De grote ergernissen van de buurtbewoners betreffen het tekort aan parkeerplaatsen, onvoldoende speelplekken en hangplekken voor jongeren. Ook de kleine omvang van de arbeiderswoningen blijkt een probleem. In de totale wijk worden 450 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dat is maar een klein deel van de totale woningvoorraad in de wijk. Door functiewijziging worden driehonderd nieuwe woningen gecreëerd. Daarnaast worden ook kleine woningen samengevoegd tot een eengezinswoning die qua ruimte voldoet aan de eisen van deze tijd. In september wordt een begin gemaakt met de sloop van het wooncomplex Marimba. Op deze locatie wordt een woonzorgcomplex gebouwd. Het aantal zorgwoningen in Hilversum neemt de komende jaren fors toe. Ten minste 45 van de 120 nieuwbouwwoningen wordt toegewezen aan zwaar zorgbehoevenden. Het Vierkerkenhuis in het noordoosten van Hilversum wordt omgebouwd tot een wijksteunpunt voor ouderen. Het complex biedt straks 177 tweekamerappartementen voor ouderen met enkele zaalruimten. Voor Hilversum is het noodzaak om zo veel mogelijk in te breiden met nieuwe woningen. Volgens de Vinex-opgave worden in tien jaar tijd (1995-2005) drieduizend woningen gerealiseerd. Uitbreiding is nauwelijks mogelijk, omdat de stad omgeven is door beschermde natuurgebieden. Nieuw-Oost is het enige stadsdeel dat de komende jaren ontwikkeld wordt. Hier zijn zevenhonderd woningen gepland. Nieuw-Oost grenst aan Liebergen en zal derhalve ook de structuur van Dudok uitstralen. Het stadsdeel zal de stad aan de oostkant beëindigen. Prof. Ruijssenaars heeft een structuurvisie ontwikkeld voor Nieuw-Oost. Parallel daaraan wordt een onderzoek gestart naar de verkeersontwikkeling in Hilversum-Oost. De nieuwbouw van de zevenhonderd woningen is voorzien in 2003/2004.

Reageer op dit artikel