nieuws

Geen extra woningen voor Hanzeland

bouwbreed

Geen extra woningen voor Hanzeland

den haag – Hanzeland BV mag geen extra recreatiewoningen meer bouwen in het winterbed van de Maas bij Westmaas. De Raad van State heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gelijk gegeven in haar bezwaren tegen deze woningen. Hanzeland had al 22 woningen gebouwd en wil er nog 22 bouwen. De 22 gebouwde woningen zijn door de staatssecretaris goedgekeurd, maar de 22 nieuwe zijn geweigerd. Hiertegen is Hanzeland in beroep gegaan bij de rechtbank. De rechtbank meende dat op basis van een plan uit 1983, 220 recreatiewoningen gebouwd mochten worden en gaf dus Hanzeland gelijk. De Raad van State zegt nu dat het in het bestemmingsplan uit 1983 ging om bebouwing voor een jachthaven en dagrecreatie en dat het besluit van de rechtbank dus vernietigd moet worden. Hanzeland maakte ook bezwaar tegen de voorwaarde voor de bestaande huisjes. Deze houdt in dat Hanzeland moet zorgen dat de overheid gevrijwaard wordt van schadeclaims bij hoogwater. Het bedrijf mag ook zelf een regeling treffen binnen drie maanden na de vergunning.

Reageer op dit artikel