nieuws

EU-voorzitter wil af van gesjoemel met aanbestedingen

bouwbreed Premium

kopenhagen – Denemarken en Duitsland gaan zich in de EU gezamenlijk inzetten voor strafrechtelijke sancties tegen overtredingen van gesjoemel met de regels voor openbare aanbestedingen.

Dat heeft de Deense minister van justitie L. Espersen laten weten na een bliksembezoek aan haar Duitse collega. Espersen bracht dit bezoek in verband met de overname van het halfjaarlijks roulerende voorzittersschap van de EU per 1 juli door Denemarken. De Deense bewindsvrouw meent dat met name ook ambtenaren zoals bijvoorbeeld directeuren gemeentewerken harder aangepakt moeten kunnen worden als zij de hand lichten met openbare aanbestedingen. Justitieminister Herta Däubler-Gmelin bleek het volgens haar daarmee eens en dat zal in het komende halfjaar leiden tot een gecoordineerde actie. Ook bedrijven en individuele personen in het bedrijfsleven zullen in de hele EU door justitie kunnen worden gestraft als Espersen en Daubler-Gmelin hun zin krijgen. ‘Het moet gewoon niet meer lonend zijn om de regels bewust te negeren, want deze vormen een hoeksteen in de interne markt,’ aldus Espersen.

Reageer op dit artikel