nieuws

Denemarken ziet binnen tien jaar brug over Fehmarnbelt

bouwbreed Premium

kiel – De Deense premier Rasmussen is ervan overtuigd dat binnen tien jaar tussen Puttgarden en Rødby een vaste oeververbinding ligt. Nu nog wordt het drukke verkeer op de Vogelvluchtroute tussen Duitsland en Denemarken over een afstand van 20 kilometer onderhouden met veerboten.

De bouw van een brug over de Fehmarnbelt zou de realisatie betekenen van de derde grote vaste oeververbinding in het Oostzeegebied. In 1997 kwam tussen de eilanden Fünen en Seeland de spoor- en wegverbinding over de Grote Belt gereed. Op 1 juli 2000 werden Denemarken en Zweden verbonden door de over het Øresund tussen Kopenhagen en Malmö. In december 2000 hebben Denemarken en Duitsland besloten vaart te zetten achter de bouw van de brug over de Fehmarnbelt. Sindsdien onderzoekt de projectmaatschappij Fehmarnbelt Development Joint Venture onder welke voorwaarden het particuliere bedrijfsleven kan worden betrokken bij de planning, bouw, financiering en beheer. Op ambtelijk niveau wordt de studie van de projectmaatschappij momenteel afgerond. De Deense premier verwacht dat de beslissing de brug te bouwen pas wordt genomen na de Duitse bondsdagverkiezingen in september. De Vogelvluchtroute is verreweg de kortste verbinding van West-Europa met Scandinavië. De besparing ten opzichte van de route via Jutland bedraagt op het traject Hamburg-Kopenhagen 166 kilometer. Indien wordt gekozen voor een vierstrooks snelweg plus dubbel spoor over de brug, neemt het reizigersverkeer toe tot 10,4 miljoen in het jaar 2010. Het vrachtverkeer zal meer dan verdubbelen tot jaarlijks 16,3 miljoen ton.

Reageer op dit artikel