nieuws

Constructies amper te toetsen voor gemeenten

bouwbreed Premium

den haag – Gemeenten kunnen constructies van nieuwbouw nauwelijks toetsen op veiligheid. Bijna de helft beschikt niet over de juiste gegevens. Gisteren stuurde staatssecretaris Remkes een rapport van de VROM-Inspectie naar de Kamer met daarin de resultaten van een onderzoek naar de bouwregelgeving bij 44 gemeenten. Een kwart van de gemeenten scoort beneden de maat.

Kerkrade heeft het bouwtoezicht het best op orde. Zeewolde en Hellendoorn scoren het slechtst. Zoals bij veel gemeenten ontbreekt het hen aan een goed handhavingsbeleid voor de bouwregels. Het niet op orde zijn van de administratieve organisatie is vaak de oorzaak, maar ook de omvang van het Bouwbesluit. De wet vereist dat aan alle regels wordt voldaan, maar bij een dergelijk technisch hoogstaand document blijkt dat een moeilijke zaak. Zeker omdat niet alle gegevens bij de plannen in orde blijken.

Strijdigheden

Gemeenten blijken veelal het toetsen van bouwplannen als prioriteit te hebben. De uitvoering laat echter te wensen over. In de 160 onderzochte nieuwbouwplannen vond de VROM-Inspectie vierhonderd strijdigheden met het Bouwbesluit. In 93 gevallen bezochten inspecteurs de bouwplaats en troffen daar nog eens 43 aanvullende strijdigheden aan. De 98 bekeken verbouwplannen, bevatten 22 strijdigheden. Remkes maakt zich zorgen over de slechte handhaving.’Naar mijn oordeel geven gemeenten in het algemeen nog onvoldoende prioriteit aan een adequate uitvoering van de bouw- en woningtoezichttaken’, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij wil daarom de nazorg bij deze aanscherpen en een effectmeting doen naar de gemaakte verbeterafspraken. In voorgaande jaren werden na dergelijke onderzoeken van de inspectie ook al dergelijke afspraken gemaakt. In de praktijk blijkt nauwelijks verbetering zichtbaar.

Sanctie

De wijziging van de Woningwet per 1 januari 2004 geeft de VROM-Inspectie meer mogelijkheden om gemeenten aan te pakken. Naast het verplicht stellen van een handhavingsbeleid voorziet de wet namelijk ook in mogelijkheden tot sanctie met een vervangingsbevoegdheid voor de minister van VROM. Dat betekent dat de Inspectie bij ontoereikend toezicht van de gemeenten op hun kosten handhavend op mag treden. Van de onderzochte gemeenten is Hellendoorn overigens de enige die op alle onderzochte punten onvoldoendes scoort. Zowel de administratieve organisatie, als de vergunningverlening en de handhaving zijn beneden de maat. ‘Dit rapport komt als een domper. Zeker voor de club die ermee bezig is’, zegt verantwoordelijk wethouder J. Hegeman. Sinds het onderzoek zijn mensen aangetrokken om de achterstanden, veelal ontstaan door personeelstekort, weg te werken. ‘Aannemers belden vanmorgen al om te zeggen dat ze nooit geweten hebben dat wij slecht handhaven’, zegt de wethouder.

Reageer op dit artikel