nieuws

Communicatie kenmerk Havenspoorlijn

bouwbreed

barendrecht – De onderbouw voor de Verlegde Havenspoorlijn is bijna gereed. Er is al veel gedaan en alles verloopt rustig. Een gesprek in de centrale keet van de Combinatie Betuweroute Rotterdam Zuid v.o.f. aan de Heulweg in Barendrecht met projectdirecteur H. Kooijman van de aannemerscombinatie. ‘Communicatie is hét kenmerk van dit project.’

De projectnaam ‘Verlegde Havenspoorlijn’ doet vermoeden dat er al een Havenspoorlijn is. Dat klopt volgens Kooijman, maar de uitbreiding van de capaciteit als onderdeel van de Betuweroute maakt het wenselijk een stuk van zo’n 6,5 kilometer door de Rotterdamse wijken Lombardijen en Zuidwijk dicht langs de A15 te leggen. De Combinatie Betuweroute Rotterdam Zuid v.o.f. (CB-RZ) maakt nu 8 kilometer onderbouw voor de goederenspoorlijn naar Duitsland. CB-RZ bestaat uit: BAM NBM, HBG Civiel en Ballast Ham Nederland. Op het 8 kilometer lange traject van het emplacement Waalhaven in het westen en de kruising van de Betuweroute met het spoor in noord-zuidrichting bij Barendrecht komen zeventien kunstwerken, nog afgezien van de duikertjes en kleine kunstwerken bij het aanpassen van bestaande infrastructuur. Tussen de kunstwerken in de nieuwbouw komen baanlichamen van zand. Het tracé loopt over het Vaanplein, maar dat deel zal door anderen worden gedaan. Bij de aansluiting op het emplacement Waalhaven is nog in westelijke richting de zogenoemde Kortsluitroute voorzien van 4 kilometer dat doorgaande treinen die niks op het emplacement te zoeken hebben om het rangeerterrein heen kan voeren. Hiermee wordt de mogelijke overlast voor de Rotterdamse wijk Pendrecht beperkt. Opdrachtgever is de Projectorganisatie Betuweroute, waarin NS Railinfrabeheer en het ministerie van Verkeer en Waterstaat samenwerken. De omvang van de opdracht voor CB-RZ is voor de Verlegde Havenspoorlijn en de Kortsluitroute 140 miljoen gulden. Kooijman houdt het op guldens omdat het contract hierop is afgesloten.

Hoe heeft de combinatie het werk gekregen? ‘Het werk voor CB-RZ is op basis van een bestek traditioneel aanbesteed volgens een Europese procedure. Er zit wel veel detailleerwerk in, maar het ontwerp is van de projectorganisatie Betuweroute. Bij een bestek waarin alles vastligt, wordt op prijs geselecteerd, want er staat ‘meest economische aanbieding’ in de criteria.

Nog speciale technieken toegepast? ‘Het aanbrengen van de 1,3 miljoen kubieke meter zand voor de baanlichamen is bijzonder. Dat is grotendeels gedaan door middel van hydraulisch transport, een eis overigens van de opdrachtgever, want per as inrijden van zand zou in het stedelijk gebied voor de nodige overlast zorgen. Er zijn elf natte storten gerealiseerd met een breedte van 70 meter en een lengte die uiteenliep van 100 tot 500 meter. Het zand is aangevoerd vanaf bouwdok Barendrecht. In totaal gaat het om zo’n 20 kilometer aanvoer- en retourleiding. Het zand is op zee gewonnen door de sleephopperzuiger HAM 317. Dit vaartuig kan het gewonnen zand spoelen met zoet water, uiteraard alleen als het op binnenwater vaart. De HAM 317 lost bij het bouwdok Barendrecht direct op de persleiding waarin een tussenstation is geplaatst om het zand over grote afstand te kunnen verpompen. De kleine storten tussen de perskaden vereisten een goede fasering van het werk om continu te kunnen blijven werken. Een stort is in drie tot vier spuitlagen op hoogte gebracht. Na aanbrengen van een eerste laag is verticale drainage aangebracht. Een volgende laag mocht pas worden aangebracht als voldoende zetting was opgetreden. Dus moesten we van vak naar vak springen.’

Wat is volgens u ‘het kenmerk’ van het werk hier? Daar hoeft Kooijman niet lang over na te denken. ‘Communicatie. Het is een uitgestrekt werk. We zijn op veel plaatsen tegelijk bezig. Daarom moeten we veel communiceren, aannemerscombinatie en opdrachtgever onderling en met de omgeving. We werken hier in het stedelijk gebied van Rotterdam en Barendrecht. Je kan hier ’s ochtends vroeg niks doen zonder iemand te wekken. Daarom moet je goede afspraken maken. We zijn nu drie jaar bezig en we hebben nog geen klachten gehad. Het loont dus de tijd en de moeite om de mensen uit te leggen wat je gaat doen.’

Zijn er nog risicoanalyses gedaan? ‘Ja hoor. Het is een goed hulpmiddel om tot een verantwoorde werkmethode te komen. Bijvoorbeeld bij de Heulweg moet een nieuwe tunnel komen onder de A15 en de verlegde Havenspoorlijn door. Dat moeten we gefaseerd doen waarbij de Rijksweg ten dele of geheel is verlegd. Als je moet werken in een middeneiland van de A15 kan je niet nog even iets gaan halen. Inmiddels zijn we met de derde fase bezig. We verwachten dat we de rijksweg volgende week weer terug kunnen leggen. Ook de funderingsmethode van de tunnel is gebaseerd op risicoanalyse. Bijvoorbeeld de damwanden zijn bekeken op het plaatsen, maar ook op het trekken ervan. Ze zijn voorgeboord om ongestoord te kunnen werken. Het hele werk is tot nu toe goed verlopen.’

Projectdirecteur Kooijman zegt eind september praktisch klaar te zijn met zijn contract. Er rest dan nog een kleine ingreep bij een kunstwerk die pas helemaal op het allerlaatst gedaan kan worden. Daarna komt de Spoorcombinatie VHS, een samenwerkingsverband van Spoorwerk vof en BAM NBM Rail, om de sporen en de bovenleiding aan te leggen. De Verlegde Havenspoorlijn wordt in 2004 in gebruik genomen. De eerste goederentreinen zullen bij de opening van de Betuweroute in 2006 over de Kortsluitroute rijden. ‘Je kan niks vroeg doen zonder iemand te wekken’

Reageer op dit artikel