nieuws

Buren dringen aan op herstel van spoorlijn IJzeren Rijn

bouwbreed Premium

brussel/düsseldorf – Buurlanden Duitsland en België dringen bij Nederland aan op herstel van de IJzeren Rijn. Deze spoorlijn is volgens beide landen van groot belang voor de doorvoer van goederen van Antwerpen naar Duitsland. Limburg is minder enthousiast, onder meer omdat de lijn door een natuurgebied loopt.

Bij de stroom brievenschrijvers aan de informateur hebben zich nu ook Belgische parlementariërs geschaard. Die verlangen een prominente plaats voor de IJzeren Rijn in het regeerakkoord. In hun brief wijzen zij erop dat het historische tracé via natuurgebieden in Midden-Limburg in een milieurapport het beste scoort. Bovendien hebben de verantwoordelijke ministers in België en Nederland al in 2000 een overeenkomst ondertekend, menen ze. De Belgen krijgen voor hun opstelling steun van minister-president Clement van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Bij de ondertekening van het akkoord over de doortrekking van de Betuwelijn in Duitsland verklaarde Clement dat de aanleg van het derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen moet worden gezien als een signaal aan de Nederlandse regering om zich ook voor de reactivering van de IJzeren Rijn in te zetten.

Last

België en Nederland steggelen al enkele jaren over het weer in gebruik nemen van de IJzeren Rijn. Vooral in Limburg liggen gemeenten dwars omdat zij vrezen voor aantasting van de natuur in het Meingebied. Bovendien gaat de spoorlijn door woongebieden, met alle overlast van dien. ‘Wij hebben er alleen last van en het levert ons niks op; de treinen stoppen hier niet’, stellen de gemeenten. België beroept zich op een verdrag uit 1873. Door juristen, onder wie de Amsterdamse advocaat Phon van den Biesen die de belangen van een paar Limburgse gemeenten behartigt, wordt bestreden dat dit verdrag nog zou gelden voor de reactivering van het spoor.

Reageer op dit artikel