nieuws

Bouw hotel Amersfoort ligt stil door conflict

bouwbreed

amersfoort – De Amersfoortse bouwondernemers J. Vahstal en M. van Hoogevest zijn verwikkeld in een conflict over de verzakking van een bedrijfsgebouw, dat wordt gehuurd door Philips. Als gevolg van dit geschil ligt de bouw van een hotel al bijna twee maanden stil.

Het Philipspand, op de hoek van de Wijersstraat en Stationsstraat in Amersfoort, is recent gebouwd door Vahstal. Van Hoogevest bouwt nu een kantorencomplex, congrescentrum en hotel naast het Philips-gebouw. Vanwege de verzakking ligt die bouw nu stil. Volgens Vahstal, die eigenaar is van het Philips-gebouw, wordt de verzakking, die volgens de Amersfoortse ondernemer maximaal 19 millimeter bedraagt, veroorzaakt door de bouw van het naastgelegen hotel. Van Hoogevest, die ontwikkelt in samenwerking met Amstelland Ontwikkeling, zegt dat dit eerst nog bewezen moet worden en wel door het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door L. Verhoef, specialist op het gebied van funderingen en bouwconstructies.

Funderen

Vahstal: ‘We hebben tweeënhalf jaar geleden, toen we begonnen met het Philips-gebouw, zowel aan de gemeente als aan Van Hoogevest aangegeven dat er naar ons idee problemen zouden ontstaan met de bouw van het hotel. Het hotel is lager gefundeerd dan ons pand en we hebben toen voorgesteld om de keermuur op de aanlegdiepte van het hotel te funderen. In plaats daarvan is er een damwandconstructie naast ons gebouw geslagen. We hebben toen gelijk al gezegd dat dat niet kan. De gemeente heeft Van Hoogevest toch toestemming gegeven voor de damwandconstructie, waarna de grond onder de fundering van ons gebouw ging uitlopen. Op 12 april hebben we verordonneerd de bouw van het hotel stil te leggen.’ Hier is volgens Van Hoogevest geen sprake van: ‘Onze verzekeraar vond het raadzamer de bouw stil te leggen tot de onderzoeksresultaten bekend waren, dus dat hebben we gedaan. Verzakkingen komen wel vaker voor op binnenstedelijke locaties. Deze verzakking past nog binnen de gangbare toleranties. We hebben de situatie goed doorberekend, zoals gebruikelijk. Laat eerst maar eens boven water komen wat de oorzaak is. Dan pas kunnen we daar verdere conclusies aan verbinden.’

Resultaten

Onderzoeker Verhoef zelf wil op dit moment niets zeggen over de kwestie. Hij is pas bereid te praten als de onderzoeksresultaten over de oorzaak van de verzakking op 19 juni openbaar worden gemaakt.

Reageer op dit artikel