nieuws

BMWT-keur heeft niets met marktwerking

bouwbreed Premium

Secretaris arbeidsomstandigheden van de werkgeversvereniging VNO-NCW B.Koning heeft bij de uitreiking van het honderdste certificaat aan een deelnemer aan het BMWT-keur de loftrompet hebben gestoken over dat keuringssysteem. Ook heeft hij zich redelijk fel uitgelaten over de activiteiten van de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT). Directeur R.de Blank van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) reageert daarop.

In het artikel in Cobouw van 21 mei jongstleden prijst de branchevereniging van handelaren en importeurs van bouwmaterieel BMWT de zogenaamde zelfregulering van de markt. Als er nu een systeem is, dat niets met de markt van doen heeft, is het wel het BMWT-systeem. Toen de BMWT ons jaren geleden vroeg hoe wij tegenover de opzet zouden staan van een keuringssysteem, dat door haar leden zou worden uitgevoerd, hebben wij daarop niet nagatief gereageerd. Wel hadden we enkele wensen. Ten eerste wilden wij bij opzet en uitvoering van zo’n systeem actief worden betrokken. Het lijkt ons niet meer dan logisch, dat dit wordt ingebouwd bij een voor onze leden zo belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering als het keuren van de kranen. Sinds dat moment hebben wij niets meer gehoord over dat onderdeel van de BMWT-activiteiten. Ten tweede hebben onze leden van meet af aan bezwaren gehad tegen de door de BMWTvoorgestane combinatie van het doen van onderhoud en het uitvoeren van reparaties enerzijds en het keuren anderzijds. Daarvoor zijn twee redenen. Onze leden vonden en vinden nog steeds, dat een monteur niet moet worden blootgesteld aan het keuren van zijn eigen werk. De scheiding die is aangebracht bij de APK-keuring van vrachtwagens toont hun gelijk. Ook zijn sommige bedrijven bevreesd, dat bij deze combinatie van onderhoud/reparatie versus keuring de verleiding zou kunnen ontstaan om – in het kader van de keuring – wat al te gemakkelijk tot afkeur van onderdelen over te gaan, wat onnodig omzetverhogend zou kunnen werken. Elke keuring kent immers de druk van de Arbowet, zodat het voor de eigenaar van de machine niet gemakkelijk is het advies van de vervanging van één of meer onderdelen in de wind te slaan. Zelfs als hij de indruk heeft, dat het advies enigszins prematuur is. Het zal duidelijk zijn, dat het onze instemming heeft, als onze leden – waar wettelijk toegestaan – hun kranen wel door de leverancier laten keuren. Dat is inherent aan de vrije keuze van elk bedrijf. De VVTdeelt niet de kritiek op de TCVT. Wij staat nien te juichen bij elke activiteit van de TCVT, maar volgen deze in alle geledingen intensief en zeer kritisch. Wel staat vast, dat er binnen de bestuursorganen van de TCVTzeer constructieve discussies kunnen worden gevoerd en voor de VVTgeldt, dat we op deze manier veel hebben kunnen bereiken.

Reageer op dit artikel