nieuws

Bedrijven, natuur en horeca bijeen

bouwbreed

den bosch – De gemeente Den Bosch heeft een masterplan ontwikkeld voor de bouw van bedrijventerrein Kloosterstraat. Hierin is rekening gehouden met zowel de economische structuur als de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied.

In totaal gaat het om 350 hectare waarvan 70 hectare wordt bebouwd. De andere 280 hectare heeft een groenbestemming. De locatie van het bedrijventerrein is niet voor de hand liggend; het gebied is voornamelijk agrarisch en fungeert als tijdelijke bergplaats voor overtollig water. Ingeklemd tussen de A2 en de Zuid-Willemsvaart moeten twee compacte bedrijvenclusters als eilanden in het open landschap verrijzen. Deze clusters worden gebouwd op twee voormalige zandruggen. Het plan voorziet in een intensief en meervoudig ruimtegebruik en omvat ruim een miljoen vierkante meter bedrijfsvloeroppervlak. Dit kan op slechts 70 hectare door hallen te stapelen, kantoren op hallen te plaatsen en bedrijfsgebouwen te schakelen. De kantoren waarin handels- en kennisbedrijven moeten komen, staan aan de clusterrand. Voor een deel van deze rand komt een aarden wal met daarop een ‘balkon’ – een wandelpromenade – met horecavoorzieningen. De totale kosten van het plan zullen tussen de 150 a 200 miljoen euro liggen. Wethouder Ruimtelijke Ordening, J. Eugster is positief over de kansen van het plan. ‘Technisch gezien zou het bedrijventerrein op elke willekeurige locatie kunnen worden gebouwd, maar het verwerken van de natuur in het plan, maakt het bijzonder’, zegt Eugster. De gemeente is nu op zoek naar partijen die samen met haar het plan verder willen uitwerken.

Reageer op dit artikel