nieuws

Andere indeling spoornet laat bouwen naast spoor toe

bouwbreed

den haag – Langs het spoorwegennet is in de toekomst meer planologische ontwikkeling mogelijk. De baanvakken van het spoorwegnet vallen in de toekomst in verschillende categorieën. Daardoor mogen niet op alle sporen gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Dit kondigde het kabinet vrijdag aan. De nieuwe indeling betekent een betere regeling van vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor. Alle baanvakken worden ingedeeld in vijf categorieën. Daaraan wordt voor elk een eigen toegestaan risico gekoppeld. Over sommige trajecten blijft vervoer van gevaarlijke stoffen toegestaan, op andere niet. Daar is dan ruimte voor planologische ontwikkelingen in de directe omgeving van het spoor. Enkele hoofdroutes blijven bestemd voor risicovol vervoer, waar beperkingen gelden voor bebouwing direct naast het spoor. Het kabinet beslist pas definitief over het zogenoemde systeem voor regulering van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor na discussies met gemeenten, provincies en spoorvervoerders over de financiële haalbaarheid en de ruimtelijke aspecten van het systeem. Daarna volgt een daadwerkelijke verdeling van het spoorwegnet in risicocategorieën.

Reageer op dit artikel