nieuws

Aannemer verkiest vibropalen vanwege wisselende bodemgesteldheid

bouwbreed

amsterdam – De machines die straks draaien in de nieuwe Starbucks-koffiefabriek op het bedrijventerrein Westpoint in Amsterdam, vragen om specifieke bouwkundige voorzieningen. Zo is het gebouw berekend op overdruk in de productiehal en wordt de fundering beduidend zwaarder uitgevoerd dan tot dusver gebeurde bij de gebouwen op Westpoint. Maar de reeds gerealiseerde gebouwen zijn dan ook vooral ontworpen op de transport- en overslagfunctie.

Alleen al wat betreft zijn forse afmetingen zal de koffiefabriek van Starbucks behoorlijk afwijken van de gebouwen die Ooms Bouwmaatschappij op Westpoint I tot nu toe heeft gerealiseerd. Met zijn hoogte van 15 meter en een kantoorgedeelte dat ook in esthetisch opzicht aandacht krijgt, wordt het karakter wezenlijk anders dan dat van de panden die er nu staan. Maar die zijn dan ook gebouwd in overeenstemming met de opzet van Westpoint, een 70 hectare groot bedrijventerrein bedoeld voor bedrijven die actief zijn in op/overslag en transport. Veel van de reeds gerealiseerde gebouwen staan betrekkelijk dicht bij elkaar. Ze liggen met hun laadstations tegenover elkaar, alle dockboards zijn in dezelfde richting schuin geplaatst. Op deze wijze realiseerde de exploitant van het bedrijventerrein een efficiënt en nuttig gebruik van de grond.

TUSSENKOP Gasreduceerstation De bouw van de koffiefabriek van Starbucks, het eerste gebouw op Westpoint II, breekt met die opzet en vormt wellicht de aanzet om meer gebouwen met wat extra uitstraling te realiseren. Bij de koffiefabriek komt dat onder meer tot uitdrukking in de met tegels beklede kantoorgevels. Ook in andere opzichten verschilt de bouw. ‘Een koffiebranderij werkt met veel zware machines die enorm veel energie gebruiken’, vertelt Robèr van Galen van Ooms Bouwmaatschappij. ‘Starbucks wil in de eerste week van november operationeel zijn. We moeten er nog een hoogspanningsinstallatie en een gasreduceerstation naar toe brengen maar de hoofdstructuur ligt er nog niet. Alleen al voor de verwarming van de gasgestookte koffiebranders is een installatie vereist met een capaciteit van 2000 kubieke meter per uur. Starbucks wil de fabriek in de toekomst uitbreiden naarmate het marktaandeel van de fabrikant in Europa zal toenemen. De directie gaat er vanuit dat over vijf jaar de volledig beschikbare 6500 vierkante meter productieruimte in gebruik zal zijn.’

Fundering

Inmiddels is de fundering gestort. In totaal zijn 1056 palen onder de fabriek en het 2800 vierkante meter grote kantoor geslagen. Vanwege de wisselende bodemgesteldheid – op sommige plaatsen in Westpoint is het bijna bouwen in een moeras – is uitsluitend gebruik gemaakt van vibropalen. Evenals bij de overige gebouwen op Westpoint wordt de koffiefabriek geheel opgetrokken uit prefab beton. Kolommen, gevels en dak zijn afkomstig van Hercuton in Nieuwkuijk. De 15 centimeter dikke betonvloeren zijn traditioneel gewapend en worden in het werk gestort. De vloeren zijn berekend op een belasting van minimaal 2500 kg/m2. Waar de zware koffiebrandmachines komen te staan is met een combinatie van extra heipalen en wapening een vloerbelasting gerealiseerd van 4000 kg/m2. Deze vloeren hebben een dikte van 20 centimeter. Zeker gelet op de functie van het gebouw mag worden gesproken van hoogwaardige bouw. Het productieproces vraagt om een stofvrije en schone omgeving. Om dit te bereiken moet in de fabriek voortdurend een overdruk aanwezig zijn, waardoor kieren en naden taboe zijn. De prefab betonnen buitengevels zijn allemaal met EPS geïsoleerd. In verband met de eisen ten aanzien van brandveiligheid wordt op het dak een isolatie van minerale wol toegepast. De betonnen kolommen staan op een stramien van 12 en 24 meter en hebben een afmeting van 60 x 70 centimeter. Van Galen: ‘De HWA’s zijn ingestort in de geprefabriceerde kolommen. Even boven de poeren komen de leidingen naar buiten en daar sluiten we ze vervolgens aan op de riolering. We hebben voor deze oplossing gekozen omdat zo het risico van stuk rijden van de leidingen uitgesloten is.’ ‘Bovendien, maar dat is echt van secundair belang, ziet het er allemaal een stuk fraaier uit. Want vanwege het grote dakoppervlak zouden er heel veel HWA’s in het zicht komen.’ Avi-slakken Evenals de reeds gerealiseerde gebouwen, wordt de koffiefabriek van Starbucks gebouwd op avi-slakken. Het gebruik is inmiddels een praktische methode gebleken om van de avi-slakken af te komen. Ten behoeve van de bouw wordt 1 meter zand afgegraven en vervangen door een 1,10 tot 1,50 meter dikke laag slakken. Om verontreiniging naar het grondwater te voorkomen, brengt Ooms Avenhorn de slakken aan op een niveau dat ruim boven de hoogste grondwaterstand ligt. Aan de bovenzijde worden de avi-slakken ingesloten door de vloeren in de panden en aan de zijkanten door de dockboards of zijgevels. De avi-slakken zijn dus volledig ingepakt en het regenwater kan dan ook nooit de slakken bereiken en alsnog eventuele verontreinigingen naar het grondwater uitspoelen.

Projectgegevens

Opdrachtgever Amsterdam Westpoint VOF

Hoofdaannemer en civiele techniek Ooms Bouwmaatschappij/ Ooms Avenhorn

Architect De Jonge ‘s-Gravenpolder

Prefab Beton Hercuton Nieuwkuik

Leverancier installaties Van Panhuis, Ermelo

Vijfduizendste paal op Westpoint

Het bedrijventerrein Westpoint is ingericht voor bedrijven in de transport- en overslagsector en is eigendom van Amsterdam Westpoint VOF die het terrein ook exploiteert. In deze onderneming participeren het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Ridderhaven en Ooms Avenhorn Holding. Ooms Bouwmaatschappij uit Scharwoude treedt op als hoofdaannemer van alle te realiseren bedrijfsgebouwen. Het civieltechnische werk wordt uitgevoerd door een andere onderneming die tot de Ooms Holding behoort, Ooms Avenhorn BV. In 1997 is met de aanleg van het transport- en overslagcentrum begonnen. Inmiddels is Westpoint I, een gebied dat is gelegen rond de Amerikahaven, volgebouwd. Onlangs werd de 5000ste paal geslagen. Die gebeurtenis viel samen met de aanvang van de bouwactiviteiten van de Starbucks-koffiefabriek. Deze fabriek is het eerste gebouw op WestPoint II, het gebied rond de Afrikahaven. De Amerikaanse Starbucks Coffee Company is wereldwijd actief op het gebied van detailhandel, koffiebranderijen met meer dan 5000 verkooppunten in Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten. De komst naar Amsterdam is onderdeel van een beleid dat erop gericht is het aantal verkooppunten in West-Europa drastisch uit te breiden. 3-D tekening van de nieuwe fabriek die Starbucks op Westpoint II bouwt. Artists impression van Starbucks koffiefabriek op Westpoint II. Boven de noordgevel, onder de westgevel. Op Westpoint II krijgen de gebouwen iets meer uitstraling. Bij de koffiefabriek uit dit zich onder meer in de betegelde kantoorgevels.

Reageer op dit artikel