nieuws

Zundert hoopt op winst in slag om recreatiewoningen

bouwbreed

zundert – Al vijftien jaar probeert Zundert een bestemmingsplan te maken voor het gebied Oekelsbos waar tientallen recreatiewoningen staan. De provincie keurt permanente bewoning van de vakantiehuisjes af, maar Zundert is geenszins bereid de moed op te geven.

In het Oekelsbos staan vijftig vakantiehuisjes die al meer dan twintig jaar permanent worden bewoond. De gemeente Zundert gedoogt de situatie, aangezien een bestemmingsplan dat bewoning van de recreatiewoningen mogelijk maakt, niet van de grond komt. Eind jaren negentig lijkt er schot in de zaak te komen, als de provincie de woningen die Zundert wil toevoegen aan het woningbestand worden opgenomen in het contingent 2005-2010. Samen met de provincie begint de gemeente de ontwikkeling van het ontwerp-bestemmingsplan. Maar al snel wordt duidelijk dat de provinciaal planologische commissie niet akkoord gaat met het plan. De provincie herziet haar standpunt en keurt het ontwerp-bestemmingsplan af. GS stellen nu een uitsterfbeleid voor, waarbij de panden bij verkoop of verhuizing direct weer een recreatiebestemming krijgen.

Beroep

Op dat moment knapt er iets bij wethouder A. van der Kloot, die met de zaak is belast. Hij gaat tegen de afwijzing van het ontwerp-bestemmingsplan in beroep bij de Raad van State en spreekt de Provinciale Staten toe voor meer begrip. Met succes; de provincie moet de zaak opnieuw bekijken. ‘Toen ik in 1998 aantrad als wethouder dacht ik de zaak snel te kunnen oplossen. Commissaris van de Koningin Houben gaf me de garantie dat de woningen aan ons contingent werden toegevoegd. Daarom vind ik het zo verbazingwekkend dat die beslissing later is teruggedraaid’, zegt Van der Kloot. Hij ziet de recente belofte van GS om de situatie opnieuw te onderzoeken als een klein succes. ‘Maar al met al zijn we wel weer twee jaar verder. In de tussentijd kan er weer veel veranderen.’ Van der Kloot zegt gefrustreerd te zijn over het feit dat het hem de afgelopen vier jaar niet is gelukt deze kwestie tot een goed einde te brengen. Het is hoogst waarschijnlijk dat de provincie permanente bewoning van de recreatiewoningen alsnog toestaat. Zundert zal in ruil daarvoor natuurcompensatie moeten bieden.

Reageer op dit artikel