nieuws

‘Wetgever maakt vlas tot succes’ Producent vlasvilt en vlaswol verwacht groei van markt voor vernieuwbare materialen

bouwbreed

oisterwijk – Naast de fabriek van Opstalan heeft een nieuw bedrijf zijn poorten geopend. Het is Isovlas Oisterwijk BV, fabrikant van vlasvilt en vlaswol. De oprichter van het bedrijf, C.A.P. van Opstal, ziet een gouden toekomst voor producten van vlas. Dat is ook de mening van K. Machielse, directeur van Opstalan. ‘Het wordt een succes, omdat de wetgever het gebruik gaat bevorderen’, verwacht hij.

Staatssecretaris Remkes sprak bij de opening van de fabriek. ‘Voor het slagen van deze onderneming is meer nodig dan de overtuiging dat we niet meer om duurzaam bouwen met vernieuwbare materialen heen kunnen. De herintroductie van Isovlas is ongetwijfeld genomen op basis van een solide ondernemingsplan en een realistische inschatting van de markt op dit moment’, aldus de speech van Remkes. Hij zei ook – badinerend maar met een serieuze ondertoon – dat hij de verbouw van vlas sterk zal bevorderen als hij minister van landbouw wordt. Architect S. Eldering uit Wieuwerd zegt het eenvoudiger: ‘Hier staat een ondernemer met body achter, een vent die vertrouwen geeft.’ Hij doelt op C.A.P. van Opstal, bekend als grondlegger van Opstalan (het bedrijf is in 2000 overgenomen door IBC) en nu de initiatiefnemer van Isovlas Oisterwijk. Van Opstal vindt dat duurzame, vernieuwbare bouwmaterialen in bestemmingsplannen kunnen worden voorgeschreven. ‘De reden dat men deze producten nog niet gebruikt? Onwetendheid. Er staat ook veel te weinig over in de pers’, aldus Van Opstal. P. Henkemans van Bouwadvies uit Tilburg woonde de opening van de fabriek ook bij. Hij werkt voor de gemeente Tilburg en ziet meer in overleg dan in dwingend voorschrijven. ‘Wij hebben bijvoorbeeld de Gemeente Prestatie Richtlijn (GPR). Daarmee kunnen gemeenten het gebruik van duurzame, vernieuwbare grondstoffen bevorderen’, aldus Henkemans.

Dwingende regelgeving

Remkes gaf aan, dat het toch tot dwingende regelgeving moet komen. ‘In de toekomst zullen er waarschijnlijk prestatienormen worden verbonden aan de kwantificering van milieu-effecten. Vernieuwbare grondstoffen zullen door die normen flink worden gestimuleerd’, verwacht Remkes. Hij betreurt het dat een zo voor de hand liggend natuurproduct als vlas zoveel wantrouwen ontmoet en dat de bouw het nog vanzelfsprekend vindt om synthetische of milieu- en gebruiksonvriendelijke vervangende materialen te gebruiken. Hij doelde op producten van polyester, polystyreen, glaswol, steenwol en andere gangbare materialen, ook al noemde hij geen namen. Volgens een folder van Isovlas zou het materiaal nu al kunnen worden toegepast op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In artikel 4.1 zegt dit dat stoffen die schade aan de gezondheid van werknemers kunnen toebrengen, maatregelen behoeven. Daarbij heeft het vervangen door een minder schadelijk product de hoogste prioriteit. Je zou kunnen zeggen dat het Arbobesluit vlas of een ander vernieuwbaar materiaal voorschrijft. Het aanpassen van de werkmethode, maatregelen zoals ventilatie of afscherming en toepassing van beschermingsmiddelen komen immers pas in aanmerking als het gevaar niet voldoende kan worden geëlimineerd. Dat kan makkelijk met Isovlas vlasvilt en vlaswol. Daarmee is het makkelijk om de bouwplaats ‘zorgvuldig, ordelijk en zindelijk’ te houden, zoals het Arbobesluit voorschrijft.

Vochtregulerend

L. Mesdag, sales manager bij Isovlas Oisterwijk, ziet de toekomst van vlasproducten als een rijdende trein die niet is te stoppen. ‘Het materiaal is licht, zacht en niet irriterend. Het isoleert warmte en geluid. Het materiaal geeft geen problematisch afval, want het composteert in de natuur. In gebouwen vergaat het niet. Het binnenklimaat wordt minder vochtig, omdat vlas vochtregulerend werkt. De teelt van vlas put de grond niet uit, zoals aardappelen of maïs. Vlas vreet bovendien CO2 en produceert zuurstof. De productie vraagt weinig energie.’ Vlasvilt wordt op maat gesneden en opgerold. Het is bijvoorbeeld geschikt als geluidsisolerende laag onder parket- en laminaatvloeren. Foto: Dolph Cantrijn

Reageer op dit artikel