nieuws

Westerscheldetunnel economische impuls Terneuzen

bouwbreed

Westerscheldetunnel economische impuls Terneuzen

Elke plaats heeft zijn eigen bouwprojecten. In deze rubriek worden de belangrijkste bouwlocaties van een specifieke gemeente belicht. Vandaag Terneuzen. Terneuzen staat al jaren bekend als industrie- en havengemeente. Niet zo gek als je bedenkt dat de stad ligt aan de monding van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en aan het voeteneind van de Noordzee. Industrie speelde altijd een belangrijke rol. Dat blijft ook zo, zeker met het openstellen van de Westerscheldetunnel volgend jaar. Terneuzen wil echter ook meer het accent leggen op wonen. Diverse woningbouwprojecten getuigen daarvan. Terneuzen staat aan de vooravond van de nodige ingrijpende ontwikkelingen. Zo fuseert de gemeente per 1 januari 2003 met Sas van Gent en Axel. Terneuzen groeit dan uit van de huidige gemeente met 35.000 inwoners tot een gemeenschap met 55.000 inwoners. Verder is de Zeeuws-Vlaamse plaats in de Vijfde nota ruimtelijke ordening aangewezen als netwerkstad, samen met de drie andere belangrijkste steden van Zeeland, te weten Goes, Middelburg en Vlissingen. Dat betekent dat grote nieuwbouwprojecten in of bij dit netwerk worden gepland en dat daarvoor ook gelden ter beschikking komen. Op den duur zou het stedelijk netwerk zich kunnen uitbreiden tot Gent en Antwerpen, zo is de verwachting. De bouw van de Westerscheldetunnel vormt ook een belangrijk onderdeel in de toekomstige ontwikkeling. De 6,6 kilometer lange tunnel, waarvan de bouw in 1997 startte, wordt volgend jaar maart geopend. De tunnel, die loopt tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk in de gemeente Borsele, verbindt de stad met de rest van Zeeland en Nederland. Wachttijden voor het veer behoren straks tot de verleden tijd. ‘De beide industriegebieden van Terneuzen en Vlissingen, Kanaalzone en het Sloegebied, zijn straks veel gemakkelijker te bereiken’, vertelt A. Hangoor, afdelingscoördinator RO. ‘Sterker nog, het hele gebied is beter bereikbaar. Dat betekent een flinke economische impuls voor de regio.’ Ondanks het feit dat de fusie, de netwerkstatus en de tunnel Terneuzen de nodige industriële prikkels zullen geven, wil de gemeente ook woningzoekenden beter bedienen. ‘We hebben een hoog ambitieniveau. Terneuzen moet een goede naam krijgen als gemeente om in te wonen.’ Dat probeert men onder andere te bereiken met de realisatie van de woonwijk Othene-Zuid in het noordoosten van de stad. ‘We werken nu aan de tweede fase die bestaat uit 1250 woningen. Het aanbod varieert van goedkope twee-onder-een-kappers tot exclusieve, luxe woningen op kavels van maximaal 7000 vierkante meter in een groene en waterrijke omgeving.’ De komende tien jaar kan Terneuzen met dit plan nog vooruit. Een ander project om het woningpeil op een hoger niveau te brengen, is de appartementenbouw langs de Westerschelde. ‘De zone langs de rivier is al jaren een locatie waar we veel appartementen laten bouwen. Die ontwikkeling zet nog steeds door.’ Een voorbeeld is het plan Waterfront dat de bouw van twee appartementencomplexen behelst op de locatie waar eerst een watertoren stond. De bouw van 117 appartementen op de plaats waar nu nog verpleeghuis Ter Schorre staat, is ook zo’n een bouwplan dat over een jaar of drie start. De herstructurering van de naoorlogse wijk Triniteit is een ander onderdeel van de plannen het woonklimaat te verbeteren. Zo’n 270 woningen zijn inmiddels gesloopt. Daarvan komen er 68 terug in de vorm van nieuwbouw van diverse aard. Na de bouwvak start de bouw van de eerste 35 woningen. De gemeente werkt in dit project nauw samen met woningstichting Sint Clavis.

Reageer op dit artikel