nieuws

Voorkomen van harmonischen bespaart energie

bouwbreed Premium

Harmonischen veroorzaken elektrische storingen. De bron van deze problemen ligt onder meer in apparatuur als computers, kopieermachines, elektronische kassa’s en hoogfrequente verlichting.

Al deze apparaten maken gebruik van een niet-sinusvormige netspanning, opgebouwd uit stromen die veelvouden zijn van de grondfrequentie. Deze zogeheten harmonischen planten zich voort in het hele voedingsnet en terug maar de bron. Ze kunnen daarbij storingen in andere apparatuur en in de stroomvoorziening teweegbrengen en tot aanzienlijke energieverliezen leiden.De belangrijkste veroorzaker van deze problemen is de derde harmonische (150 hertz bij een 50 hertz netwerk). Die kan de bekabeling (over)verhitten waardoor de installatie kan beschadigen. Harmonischen kunnen verder de nulleider overbelasten waarbij de stroomsterkte twee keer zo hoog kan zijn als die van de fasen. Als gevolg daarvan neemt de kans op (brand)schade toe. Socomec zegt daar met de Atrys equalizers een oplossing voor te bieden. Deze apparatuur verbetert de kwaliteit van de golfvorm door de mate van vervorming te verkleinen. Vooral de schadelijke derde harmonische wordt ermee onderdrukt en kan zich niet voortplanten. Zo verbetert de arbeidsfactor waardoor het gemeten energieverbruik daalt en het vermogensverlies van laagspanningsinstallatie vermindert. Daarmee verkleint ook het risico van uitschakeling van veiligheidsvoorzieningen en dus van een plotselinge stroomonderbreking. De voorzieningen voorkomen kans op storingen en overbelasting van de apparatuur als gevolg van een te grote spanningvervorming. De Atrys equalizers zijn compacte toestellen die aan de muur en op de vloer kunnen worden gemonteerd. Extra programmering of speciale instellingen zijn niet vereist. De leverancier biedt typen voor stromen van 15 tot 82 ampère, voor 15 kilovoltampere tot 90 kilovoltampere toepassingen. Voor een optimale werking dient de equalizer zo dicht mogelijk geïnstalleerd te worden bij de apparatuur die het probleem veroorzaakt, bijvoorbeeld bij iedere verdeelkast of schakelpaneel. De Atrys moet zijn afgestemd op het nominale vermogen van de bron van de netspanningvervuiling.

Socomec, Houten, telefoon (030) 6371504.

Reageer op dit artikel