nieuws

Vogelrichtlijn verlamt ruimtelijke procedures

bouwbreed Premium

DEN HAAG – De doorwerking van Europese regelgeving voor vogelbescherming in de ruimtelijke ordening werkt verlammend op de procedures.

Dat bleek bij de Raad van State in Den Haag. Daar stonden de gemeente Steenwijk en de provincie Overijssel tegenover elkaar. Aan de orde was de vraag wie op welke wijze de Vogelrichtlijn moet implementeren. Gemeente en provincie trachten het extra werk op elkaar af te schuiven. In de gemeente Steenwijk liggen belangrijke natuurgebieden, waaronder De Weerribben. Dit laagveenmoeras geniet bescherming als Europees vogelrichtlijngebied. De gemeente heeft het in het nieuwe bestemmingsplan dan ook aangemerkt als ‘natuurgebied’. Daarmee is voor provincie en vogelbescherming de kous niet af. Zij vinden dat het bestemmingsplan nadere bepalingen moet stellen ter bescherming van de concrete ‘vogelwaarden’. Aan de vaststelling van het bestemmingsplan zou een onderzoek vooraf moeten gaan naar de exacte vogelsoorten die in het gebied bivakkeren. Vervolgens zou rekening moeten worden gehouden met hun specifieke behoeften. De gemeente vindt dit veel te ver gaan. ‘Een bestemmingsplan dient de planologie en niet de natuurbescherming’, aldus de gemeente. Verder klaagt de gemeente dat Rijk en provincie de implementatie van de Vogelrichtlijn ten onrechte afschuiven op de gemeente. Noch het ministerie van Landbouw noch de provincie heeft beleidskaders beschikbaar die de gemeente in haar bestemmingsplannen moet toepassen. Vervolgens wordt de gemeente min of meer gedwongen zelf te onderzoeken hoe de Europese wetgeving in gemeentelijke plannen moet worden geïmplementeerd. De Raad van State toont zich kritisch over provincie die geen enkel beleid op dit gebied paraat heeft.

Duidelijkheid

De vogelbescherming vindt het niet zo moeilijk om de koe bij de horens te vatten. Volgens haar is eenvoudig vast te stellen welke randvoorwaarden essentieel zijn voor de bijzondere vogels in het gebied. De gemeente verzoekt de Raad van State uitdrukkelijk om een principe-uitspraak. Ze wenst duidelijkheid en het liefst dat Rijk en provincie gedwongen worden hun verantwoordelijkheid te nemen. De Raad van State beraadt zich en verwacht over zes weken uitspraak te kunnen doen.

Reageer op dit artikel