nieuws

Vijftigjarige Westlandse bouwer richt vizier op ontwikkeling

bouwbreed

wateringen – Kassenbouw was voor het Westlandse Gardien-Oosterhoff ‘een uitvloeisel van het wonen in deze streek’. Maar dit bouwbedrijf, dat vandaag zijn vijftigjarig bestaan viert, heeft dit specialisme recentelijk via een buy out afgestoten. De jubilaris wil zich meer gaan richten op bouwen en ontwikkelen. Een gesprek met directeur Joop Gardien op zijn werkkamer in Wateringen. Een interne verbouwing genereert het nodige timmergeluid. Het vijftigjarig bestaan is aanleiding voor ‘een nieuw pak en logo’ aldus de directeur. Zelf is Gardien nog niet zo oud als het bedrijf, waaraan hij nu ruim vijftien jaar leiding geeft. Sinds hij de scepter zwaait, werd de omzet verdubbeld tot de huidige 65 miljoen euro (inclusief de kassenbouw).

Zijn vader, metselaar Bert Gardien, en timmerman Kerst Oosterhoff legden een halve eeuw geleden de basis voor Bouwbedrijf Gardien-Oosterhoff, dat sinds 1976 als Garoo Beheer door het leven gaat. Het is de holding waar Bouwmaatschappij Weboma, Weboma verbouw en onderhoud en Nawa Projectontwikkeling onder ressorteren.

Tuinbouw

Tot voor kort behoorde Kassen- en verwarmingsindustrie Gakon er ook nog toe, maar dit werd onlangs via de genoemde buy out aan twee directeuren overgedaan. Gardien blijft voorlopig wel als commissaris bij het bedrijf betrokken. In elk geval zullen de medewerkers in de komende feestvreugde meedelen. Tuinbouwbedrijven behoorden van oudsher tot de clientèle. ‘Kassenbouw is een uitvloeisel van het wonen in deze streek. Eerst had je houten kassen, later werd de onderbouw van staal met een aluminium dek en nu is het vooral aluminium.’ De directeur noemt deze branche ‘innovatiever dan de vliegtuigindustrie’. Gardien: ‘Vijftien jaar geleden kostte een vierkante meter kas 25 euro, momenteel is dat 30 euro, een minimale prijsstijging als je de jaarlijkse vier procent inflatie daarbij in ogenschouw neemt.’ Begin jaren zestig behoorde Gardien-Oosterhoff tot de drie bedrijven in Nederland die zich toelegden op het industrialiseren van deze tak van sport. Jaarlijkse is Gakon nog altijd goed voor de productie van 600.000 vierkante meter kas, oftewel zo’n 30 miljoen euro.

Optimalisatie

Waarom dan toch afstoten? ‘Dat is een keuze. Mijn hart ligt meer bij de bouw en ontwikkeling.’ Volgens Gardien liggen daar nog genoeg kansen. ‘Het werk ligt op straat. Kijk alleen maar naar de Deltametropool, waar uiteindelijk twaalf miljoen mensen moeten worden gehuisvest.’ Aan ambitieuze streefcijfers waagt Gardien zich niet. ‘Natuurlijk streven we naar winst, maar je hebt winstmaximalisatie en winstoptimalisatie. Uiteindelijk zorgt dat laatste voor continuïteit.’ In navolging van de kassenbouw is ook het bouwbedrijf met z’n tijd meegegaan. Vanaf de jaren zeventig opereert het bedrijf als een projectontwikkelende aannemer. Het werkgebied strekt zich grofweg uit van Leiden tot Dordrecht. Zeventig procent komt voort uit bouw voor eigen risico; de rest geschiedt in opdracht van. Zo legt het bouwbedrijf momenteel de laatste hand aan vier eilanden met elk vijftig woningen en twintig appartementen in Wateringse Veld in opdracht van Bouwfonds. De aannemer is actief in de kleinschalige utiliteitsbouw (tot vier miljoen euro), verbouw en onderhoud en woningbouw, variërend van luxe vrijstaande woningbouw tot woningwetwoningen, want aldus Gardien, ‘je moet ook je verantwoordelijkheid nemen’.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van het eindproduct op een hoog niveau te krijgen, heeft de aannemer vijf kopersbegeleiders die de woonconsumenten bijstaan vanaf de koop tot de oplevering. ‘Ons streven is maximaal vier klachten op het opleverformulier te hebben en dat lukt.’ Directheid en flexibiliteit in combinatie met eerlijkheid en hard werken noemt Gardien de succesfactoren van het familiebedrijf.

Onderdeel

Net als zijn vader omschrijft Gardien zich als een maatschappelijk ondernemer. Naast het directeurschap bekleedt hij een scala aan nevenfuncties. Zo is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers en vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel Haaglanden en van VNO/NCW-Westland. De diverse bestuursfuncties (‘anderhalve dag pro deo’) stellen Gardien in staat mee te denken over de inrichting van het Westland. ‘Het Westland moet geherstructureerd worden. Ik vind dat tuinbouwbedrijven met beleid moeten worden uitgeplaatst en wel binnen de regio. Het Westland, ’s werelds grootste glastuinbouwcomplex, draagt al met al zo’n zes miljard euro bij aan het Bruto Nationaal Product. Alle daarin gespecialiseerde bedrijven vormen een onderdeel van dat totale complex. Deze branche moet de kans krijgen om zich hier verder te ontwikkelen en door te groeien.’ Wat heeft het maatschappelijk ondernemen voor voordelen? ‘Als projectontwikkelende aannemer creëer je je eigen werk. Het actief zijn in de regio biedt de mogelijkheid om met anderen mensen en visies in aanraking te komen. Je ziet ontwikkelingen en mogelijkheden. Die kennis en kunde moet worden aangewend ten dienste van de maatschappij. Ik zou nooit in de politiek willen, maar sta wel aan de maatschappelijke zijlijn.’

Stofkam

Gardien heeft regelmatig met de politiek te maken. Ook hij vindt dat de politiek zich minder afzijdig moet houden van de ontwikkelingen in de samenleving maar tegelijk wel meer op het bredere verband moet letten. ‘We zijn met de stofkam bezig geweest, maar vergeten het puin op te ruimen’, vindt hij. De creatieve ondernemer hekelt vooral de regelgeving (‘je kunt bezwaar maken tegen een bouwvergunning en vervolgens kun je weer bezwaar aantekenen tegen de afgifte van de vergunning’) en de Vijfde Nota, die hij ‘een milieunota’ noemt. ‘Dan ben je de weg kwijtgeraakt’, meent hij. Gardien: ‘Soms moet je een daad stellen. Wat dat betreft hebben ondernemers veel raakvlakken met politici.’ Bedrijf: Garoo Beheer, moederbedrijf van Bouwmaatschappij Weboma, Weboma verbouw en onderhoud, Nawa projectontwikkeling, Gevestigd: Wateringen Directeur: J.W.M. Gardien Aantal medewerkers: 180 personeelsleden, waarvan 110 in de bouwmaatschappij Jaarlijkse omzet: 65 miljoen euro ‘Ons streven is maximaal vier klachten op het opleverformulier’

Reageer op dit artikel