nieuws

Thermosweg kent eerste toepassing

bouwbreed

ijsselstein – De Utrechtse gemeente IJsselstein heeft de primeur van een thermosweg, een asfaltweg die twee nabijgelegen bedrijfspanden ’s winters verwarmt en ’s zomers koelt. De constructie leidt tevens tot besparingen op wegonderhoud en maakt gladheidsbestrijding overbodig.

Energiewinning uit asfalt is op zich niet nieuw, maar in IJsselstein wordt voor het eerst een geïntegreerd systeem in de praktijk toegepast. Ingenieursbureau Arcadis Duurzaam en energiebedrijf Remu ontwierpen het systeem. De gemeente IJsselstein en de provincie Utrecht betalen eraan mee. Ongeveer 1500 vierkante meter asfalt van de N210, die wordt omgelegd voor de nieuwbouwwijk Zenderpark, is voorzien van warmtecollectoren van het BIB-type (Buizen In Beton). Het wegdek is opgebouwd uit verschillende asfaltlagen en een met staalvezels gewapende betonlaag. In het beton zit een buizenstelsel, waar water doorheen stroomt. ’s Zomers onttrekt het water (zonne)warmte aan het wegdek, waarvan de temperatuur kan oplopen tot 50 graden. De afkoeling van de weg door onttrekking van warmte voorkomt spoorvorming, waardoor minder onderhoud nodig is. Het water voert de opgenomen warmte via een warmtewisselaar af naar een kunstmatige waterput op circa tachtig meter diepte. Geleidelijk loopt de natuurlijke grondwatertemperatuur in deze put op van circa 12 naar ongeveer 20 graden. Ook overtollige warmte van de bedrijfspanden wordt ’s zomers aan de warmeput afgedragen.

Warmtewisselaars

Voor de koeling van de bedrijfspanden in de zomer zorgt een soortgelijke koudeput, waarvan de watertemperatuur door warmteonttrekking geleidelijk daalt tot ongeveer 6 graden. De koeling van de gebouwen werkt via de warmtewisselaars in omgekeerde volgorde. ’s Winters wordt het water uit de warmeput gebruikt om de bedrijfspanden te verwarmen tot een basistemperatuur van circa 20 graden. Desgewenst kan deze temperatuur via warmtepompen verder worden verhoogd. Voor extra koude dagen is een HR-ketel beschikbaar. De restenergie van het systeem houdt het wegdek sneeuw- en ijzelvrij. Strooien is daardoor overbodig. Het systeem levert tussen de 0,5 en 1 Gigajoule aan duurzame energie per vierkante meter per jaar. Een oppervlakte van 1500 vierkante meter aan collectoren is voldoende om de 12.000 vierkante meter nieuwbouw van autobedrijf Terberg te verwarmen en te koelen. Eventueel kan nog een tweede bedrijf op het systeem worden aangesloten.

Modules

Als de enkele kilometers lange omleiding van de N210 in zijn geheel warmtecollectoren zou krijgen, dan kan daarmee het complete IJsselsteinse bedrijventerrein OverOudland van verwarming en koeling worden voorzien, zo blijkt uit de berekeningen. Uitbreiding van de warmtecollectoren is relatief simpel, omdat het BIB-systeem modulair is opgebouwd. Plannen voor uitbreiding zijn er echter vooralsnog niet. Het aanbrengen van warmtecollectoren kost ongeveer 23 euro per vierkante meter extra. Deze investering kan binnen vijf tot zeven jaar worden terugverdiend. Niet alleen door de mogelijke besparing van 20 procent op de energiekosten, ook door besparingen op het onderhoud en beheer van de weg. Bovendien daalt de CO2-uitstoot door het systeem jaarlijks met zes ton en vermindert het de EPC-waarde van de gebouwen met 0,2 tot 0,3 punten. ‘Tweede bedrijf aansluiten op zelfde systeem’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels