nieuws

Temperatuur proces exact te volgen

bouwbreed

dallas – Wie weten wil hoe warm of koud iets is legt er een thermometer op en kijkt naar de stand van het kwik. De temperatuur van een bedrijfsproces controleren vergt beduidend meer. Niet alleen de temperatuur van de omgevingslucht moet worden vastgesteld maar ook de interne en externe temperatuur van het product. En dat volgens een welomschreven methode. Enersyst uit Dallas, Texas, ontwikkelde een ‘warmtemonitor’ voor onder meer de kunststofverwerkende industrie.

In zogeheten kritische verhittingsprocessen draait het vooral om de warmte-overdracht. Die verandert het product en als gevolg daarvan de chemische samenstelling. Een afdoende warmte-overdracht en dus een goed product vergt een betrouwbare temperatuurmeting; aan de hand van deze waarden wordt de apparatuur afgesteld. Enersyst bedacht een voorziening die gebruik maakt van sensors als een thermokoppel die een geheel vormen met een warmteput, een data logger, en een batterij die het geheel van energie voorziet. Het systeem werkt al dan niet draadloos. De warmteput geeft uitsluitsel over de mate waarin het product via de omgeving warmte opneemt of afgeeft.

Accuratesse

Enersyst ontwikkelde de installatie voor (industriële) ovens en koelinrichtingen zonder zich op een bepaalde bedrijfstak te specialiseren. In het ene geval volgt de meter de vorming van kunststoffen of het drogen van verflagen; in het andere geval houdt de meter chemicaliën stabiel. De ronde of platte vorm van de zogeheten target bepaalt in hoge mate de accuratesse van de voorzieningen. Deze vormen zijn de meest effficiënte voor een gelijkmatige warmte-overdracht. Zij meten in lengte ongeveer 15 centimeter en in dikte zo’n halve centimeter. Teneinde het verhitten of koelen van het product beter te volgen, kunnen oppervlakte en dikte worden aangepast. Specifieke materialen of coatings die de thermische karakteristieken van het product beter weergeven, vergroten de precisie van de meting. Zo absorberen oppervlakken uit donkergrijs geanodiseerd aluminum meer stralingsenergie. De module met de sensors bemeet een product waarvan de massa en de thermische eigenschappen bekend zijn. De vorm is zodanig dat het warmteverlies tussen het product en de module beperkt blijft en zorgt ervoor dat in elk geval één zijde van het product warmte naar de omgeving kan uitstralen. De sensors meten de interne en externe temperatuur en de omgevingstemperatuur. Deze analoge waarden worden gedigitaliseerd en in een geheugenchip opgeslagen. Deze datalogger is verbonden met een klok een een spanningsbron. De chip kan uit maximaal vijf ingangen gemiddeld 200 waarden onder vermelding van de tijd waarop ze zijn gemeten opslaan. De gegevens komen uiteindelijk voor verdere verwerking in een pc terecht.

Reageer op dit artikel