nieuws

Techniek van schuimbitumen op proefvak bij A5 toegepast

bouwbreed

den haag – Gebruik van schuimbitumen is in Nederland in ongebruik geraakt bij koud hergebruik van asfalt. Om te zien of schuimbitumen als bindmiddel geschikt zou kunnen zijn bij het immobiliseren van afvalstoffen in asfalt is uitproberen de enige manier. Daarom is de techniek afgestoft en weer toegepast op een proefvak bij de A5.

De techniek van de schuimbitumen is een oud verhaal. Het was een patent van Mobil, maar dat is inmiddels verlopen. De techniek staat weer in de belangstelling mede door de energiebesparing die de asfaltbranche kan realiseren met koud hergebruik. Bovendien is het een product dat interessant is bij het immobiliseren van afvalstoffen. Voor het immobiliseren kan ook gedacht worden aan breekasfaltcement waarbij cement wordt toegevoegd als bindmiddel. Dat omhult te immobiliseren stoffen ook wel, maar geeft toch een stijf product. De kans op scheuren is groot waardoor materialen toch kunnen uitlogen. Gebruik van emulsie is ook een mogelijkheid. Schuimbitumen als bindmiddel voor loskorrelig materiaal lijkt echter goed toe te passen bij immobiliseren door koud hergebruik. Het levert een flexibele constructie op die niet scheurt. Als loskorrelig materiaal zijn in combinatie met schuimbitumen veel stoffen te gebruiken, maar de vraag blijft altijd of het eindproduct civieltechnisch goed te gebruiken is. Een goede manier om vast te stellen hoe een constructie met schuimbitumen zich houdt is om het te proberen.

Vooronderzoek

Rijkswaterstaat Noord-Holland en de wegenbouwers van de Combinatie A5 besloten daarom een proef te doen. KWS heeft hiervoor het vooronderzoek gedaan. Op een tijdelijk stuk werk bij de A5 zijn inmiddels twee proefvakken aangelegd door de Nederlandse Mengmaatschappij (NEMM). Dit samenwerkingsverband van grote wegenbouwers heeft een mengmachine speciaal geschikt gemaakt voor het schuimbitumenprocédé. De techniek van de schuimbitumen is gebaseerd op verschuiming van hete bitumen en het gebruik van het schuim voor koude omhulling van loskorrelige materialen. Het procédé is geschikt voor stationaire installaties en voor toepassing in situ. Het eindproduct is met standaard wegenbouwmaterieel te verwerken. Combinatie A5 heeft het materiaal voor de proefvakken verwerkt en verdicht.

Veelbelovend

Bij de A5 zijn twee (tijdelijke) proefvakken gelegd. Er is een wegverharding gemaakt met schuimbitumen en asfaltgranulaat in de fundering. En een tweede vak is uitgevoerd met schuimbitumen en avi-bodemas als loskorrelig materiaal. De vakken worden een tijd bewaakt. Bij de monitoring wordt onder meer gekeken naar de uitloging en er worden valdeflectiemetingen gedaan. Volgens KWS is de techniek van de schuimbitumen veelbelovend. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar hergebruik van zand met loodverontreinigingen in asfalt met schuimbitumen. Het zand is afkomstig van schietbanen en wordt tot nu toe gestort. Op het proefvak is de schuimbitumen ter plaatse gemaakt in mobiele installaties. Maar bij stationaire installaties is het procédé ook toe te passen. De continumengers moeten dan worden uitgerust met een aparte sproeibalk waarmee water en hete bitumen bij elkaar worden gebracht. De schuimbitumen die daarbij ontstaan verdeelt zich door het mengsel en bindt zich aan de korrels. Afhankelijk van de resultaten van de proefvakken zou het dan een echt alternatief worden voor gebruik in de asfaltrecycling. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

Reageer op dit artikel