nieuws

Supersnelle bouw van semi-permanente opslaghallen

bouwbreed Premium

brackley (GB) – Waarom zou je voor de opslag van materialen een traditioneel pand met een geïsoleerd stalen dak neerzetten? Architect ir. G. Hoogeboom bouwde in opdracht van De Boer Tenten opslaghallen voor tentmateriaal met het Deltasysteem van De Boer: gespannen pvc-doek in aluminium vakwerkliggers. In slechts drie dagen werden vier hallen gerealiseerd met een totaal oppervlak van 6000 vierkante meter.

Bij tenten denk je wellicht alleen aan tijdelijke oplossingen. Maar De Boer Tenten in Alkmaar heeft tenten ontwikkeld die ook als voorziening voor langere termijn dienst doen. Zo bedachten zij het modulaire Deltasysteem dat bestaat uit dakelementen van 5 bij 5 meter. De basis van het systeem is een vakwerkligger opgebouwd uit aluminium profielen. Het gewapende pvc-doek komt in het element te hangen waardoor de aluminium kapconstructie in het zicht blijft. De delen rusten al naar gelang het ontwerp op stalen of aluminium kolommen. De wandhoogte is variabel.

Hijskranen

H.K Reinders, international marketing director van De Boer Group: ‘Onze medewerkers stellen de dakconstructie van het Deltasysteem op de bouwlocatie plaatse samen. Als het tentdak gereed is, wordt het met hijskranen op hoogte gebracht. De dragende aluminium kolommen die afgemonteerd aan de constructie zitten, klappen vervolgens in verticale positie. Na het aanbrengen van de wandelementen is de semi-permanente accommodatie klaar.’ Onlangs bouwde Hoogeboom in opdracht van de Engelse vestiging van De Boer Tenten vier opslaghallen met het Deltasysteem in Brackley even ten noorden van Oxford. ‘Het betreft drie hallen met een oppervlakte van 1000 vierkante meter per stuk en één van 3000 vierkante meter. Maar ik verzorgde niet alleen het ontwerp van de gebouwen, maar ook de planologische vormgeving van het 4 hectare grote bouwterrein. Bovendien ligt het ontwerp klaar van het nieuwe hoofdkantoor voor de Engelse vestiging’, aldus Hoogeboom. Naast het grote voordeel van de supersnelle bouw van de opslaghallen, heeft het systeem een laag eigen gewicht. Hoogeboom: ‘Hierdoor is het mogelijk licht te funderen. In Brackley ligt een 15 meter dikke kleilaag. Dus daar konden we volstaan met een fundering op staal; randbalken en een gewapend betonnen vloer op grondverbetering.’ De wanden van de opslaghallen in Brackley zijn uitgevoerd in standaard pvc-sandwichpanelen van De Boer. ‘Alleen een lange wand van de grote hal wordt brandwerend uitgevoerd. Dat heeft te maken met de plaatselijke verordening die voorschrijft dat gebouwen die binnen 25 meter van de erfgrens liggen een uur brandwerend moeten zijn.’ Buckingham Group Contracting plaatst hiertoe stalen wandpanelen voorzien van steenwol om aan de eisen te voldoen. Bestemmingsplannen kent men volgens Hoogeboom in Engeland niet. ‘Het ontbreken van expliciet en algemeen geldende kaderlijnen voor projectontwikkelaars en autoriteiten vergde wel extra inspanning en overleg met de lokale autoriteiten’, aldus de architect. Alle voordelen van snelle en lichte tentenbouw ten spijt, blijft aan het begrip ‘tenten’ de geur van tijdelijkheid hangen. Maar het toegepaste pvc-doek gaat zeker twintig jaar mee. Voor het geval er beschadiging optreedt, is het mogelijk per stramien een stuk tentdak te vervangen. Tijdelijkheid is een rekbaar begrip en hoeft volgens Reinders zeker niet negatief te zijn. Hij acht het semi-permanente karakter juist van groot belang en het levert in sommige gevallen bovendien nog voordelen op. Bouwvergunningen zijn voor tijdelijke accommodaties volgens hem namelijk niet per definitie vereist. ‘Maar ik adviseer een opdrachtgever, zeker voor accommodaties van een meer permanente aard altijd een bouwvergunning aan te vragen’, aldus Reinders.

Gevelopening

Vanwege het tijdelijke karakter hoeven de tenten ook niet aan een EPC-eis te voldoen. De bouwwetgeving lijkt voor semi-permanente accommodaties ook op het gebied van milieu-eisen nog niet helemaal duidelijk. Hoogeboom: ‘Je voldoet met een enkellaags dak van pvc-doek niet aan isolatiewaarden zoals die in de bouw worden gesteld. Maar als je de ruimte niet verwarmt, hoef je daaraan ook niet te voldoen.’ In het geval van Brackley heeft de grote opslaghal een permanente gevelopening die uitkomt op het middenterrein, dus dan heeft verwarmen al helemaal geen zin. Toch zijn voorzieningen die in gebouwen vanzelfsprekend zijn ook bij de tenten in te bouwen. Reinders: ‘In overleg met opdrachtgever en overheid voorzien wij de tenten onder meer van geïsoleerde wanden, detectiesystemen, brandblussers, sprinklerinstallaties en nooduitgangen.’ Voor het geval mensen in de hallen kantoor willen houden, adviseert Hoogeboom prefab keten te plaatsen of zelf een onderkomen te construeren. Volgens Reinders levert De Boer zelf ook kantoorunits. Op dit moment bouwt De Boer op Schiphol een semi-permanente hal van 55 bij 70 meter en een hoogte van 6,4 meter voor de afhandeling van bagage met bijbehorende verblijfsruimte voor personeel.

De Boer Groep

De Boer Group is al vanaf 1924 actief op het gebied van tijdelijke accommodaties. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot wereldwijd marktleider en ongeveer vierhonderd medewerkers. Naast het besproken Deltasysteem kent De Boer sinds kort ook de Delta Dubbeldekker. Hiermee zijn hallen met twee verdiepingen te maken waarbij de verdiepingvloer onderdeel uitmaakt van het systeem. Bij de dubbeldekker zijn vrije binnenhoogten van 4 meter mogelijk op zowel de begane grond als de eerste verdieping en een vrije overspanning van 40 meter. Verder bouwt De Boer Groep ook supermarkten, kantoorcomplexen en showrooms met de AluStorage en de Pro Stock Alu. Met de Alu Storage heeft De Boer een systeem voor handen om snel tijdelijke opslagruimte te maken.

Reageer op dit artikel