nieuws

Strenge Amsterdamse screening nekt een op de vijf aannemers

bouwbreed Premium

amsterdam – Na een intensieve screening valt een op de vijf bedrijven die meedoet aan een aanbesteding in de hoofdstad af. Dat blijkt uit een evaluatie van het bureau Screening- en Bewakingsaanpak (SBA) van de gemeente.

De cijfers stroken met die van eerdere evaluaties, die stoelden op basis van minder onderzochte aanbestedingen. Het bureau dat inmiddels twee jaar actief is binnen de gemeente screende in 2001 ongeveer 150 bedrijven die meedongen. Zeker na het losbarsten van de bouwfraude-affaire barstte het aantal aanvragen los en werden veel meer bedrijven doorgelicht dan deelnemers aan Europese aanbestedingen. Aan de hand van fiscale, justitiële en politie-informatie stelt het bureau een profiel op van de integriteit en financieel-economische stabiliteit van bedrijven en hun leidinggevenden. Het bureau mag ook invallen doen bij bedrijfsvestigingen, alhoewel het zegt daar heel terughoudend mee om te gaan. Welk percentage van de onderzochte bedrijven bouwbedrijf is, wil het bureau niet zeggen. Maar bij eerdere gelegenheden was bureaumanager L. van der Wielen minder terughoudend en gaf hij aan dat het om zo’n 75 procent ging. Ook buitenlandse bedrijven werden doorgelicht, alhoewel het informatie inwinnen daarbij veel moeizamer gaat. Bureaus als SBA met hun vergaande bevoegdheden zijn namelijk nog erg zeldzaam en stuiten in het buitenland nog op veel onbegrip en wantrouwen. Volgens de evaluatie zijn in het afgelopen jaar de werkwijzen van het bureau verder verfijnd. Zo is er een quick-scan ontwikkeld, waarmee snel een voorlopig beeld van de financiële situatie van een bedrijf kan worden opgesteld. Op basis daarvan kan de gemeente besluiten al dan niet verder te praten met een aannemer, alhoewel het volgens de regels van bureau SBA geen uitsluitingsgrond mag zijn bij een aanbesteding. Dat kan alleen op basis van een volledige screening. Die vergt zo’n tien dagen en kost gemiddeld 2500 euro. De kosten zijn voor rekening van de aanbestedende dienst, die daarvoor 0,5 procent moet reserveren van de geraamde aanneemsom. Behalve aannemers licht bureau SBA ook hun onderaannemers door. In het afgelopen jaar is er een duidelijke richtlijn ontstaan van wie wel en niet het doopceel wordt gelicht. In principe wordt een onderaannemer doorgelicht als die werk verricht ter waarde van minimaal 3,3 procent van het maximumbedrag dat in het bestek wordt aangegeven voor onderaanneming.

Evenknie

In 2001 had het Amsterdamse SBA veel contact met het bureau Bibob, dat op landelijk niveau vergelijkbaar werk moet gaan doen. De Wet Bibob is al door de Tweede Kamer geloodst en komt in juni in behandeling in de Eerste Kamer. Het bureau loopt al meer dan een jaar warm en twee medewerkers hebben dit jaar stage gelopen bij de hoofdstedelijke evenknie. Naar verwachting wordt het op 1 september aanstaande operationeel.

Reageer op dit artikel