nieuws

Stimulans voor domotica ouderen

bouwbreed

den haag – Voor de zomer denkt het ministerie van Economische Zaken een besluit te nemen over het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma (IOP) Generieke Communicatie. De resultaten moeten er onder meer voor zorgen dat ouderen met een aansluiting op een datanet langer in hun eigen omgeving kunnen blijven.

Voor het programma komt 10 tot 15 miljoen euro vrij. Het IOP Generieke Communicatie voorziet in een vermindering van het aantal kastjes waarmee elektronische diensten in de woning komen. Elke dienst gebruikt vooralsnog een eigen kastje, zo bleek op een bijeenkomst van Senter in Amsterdam. Door een grotere bandbreedte neemt het aantal diensten toe en dus het aantal kastjes. De gebruiker wil de elektronische diensten vooral gebruiken voor de dagelijkse communicatie en voor het bevorderen van de eigen veiligheid en wil daar ook voor betalen. Deze diensten moeten vooral via glasvezelkabels lopen. In combinatie met ethernet kan per seconde zo’n 100 megabit in twee richtingen worden verplaatst. Anders dan koper kent glasvezel een onbeperkte bandbreedte. Optische oplossingen hebben de voorkeur, omdat die niet bijdragen aan de elektromagnetische straling. De benodigde infrastructuur kan in delen worden aangelegd: eerst wordt een lege buis in de grond gelegd waarin later een glasvezel wordt geblazen. Woningen kunnen op die manier tegen beperkte kosten geschikt worden gemaakt voor moderne communicatie. De praktijk leerde dat vastgoedbedrijven op die manier minder gewilde complexen weer aantrekkelijk kunnen maken. Over het geheel genomen neemt de waarde van een woning met een goede infrastructuur voor ict toe. De kosten nemen verder af wanneer de aanleg wordt gecombineerd met andere bouwactiviteiten. De overheid kan dergelijke werken coördineren en de bundeling met een subsidie stimuleren. Een ict-net in de woning geeft de aanzet tot domotica. De wensen van de gebruiker staan evenwel nog weinig voorop. De netwerken zijn vooralsnog een optie voor de nieuwbouw. De nadruk ligt op ‘meer doen met minder kabel’.

Protocollen

In het verleden vergde domotica veelal voor elke nieuwe functie een nieuwe kabel. Vooralsnog maakt domotica gebruik van een veelheid aan protocollen. Het ligt niet in de verwachting dat die onder het IOP snel plaats maken voor een gestandaardiseerde en algemeen toepasbare versie, omdat elke fabrikant het eigen protocol het beste vindt. Energiebedrijf Essent realiseerde in het Friese Oentsjerk een experiment met ‘digitale woningen’. Die kwamen op initiatief van onder meer dienst- en wooncentrum Heemstra State en de Corporatie Holding Friesland tot stand. De opstelling is in elke woning toe te passen. De resultaten brengen Essent tot de stelling dat domotica in de woning binnen vijf jaar een geaccepteerd gegeven is. In de zorg automatiseert domotica de maatregelen die bijvoorbeeld na een ongeluk moeten worden genomen. Het systeem zorgt ervoor dat de automatisch opgeroepen hulpverleners in de (aanleun)woning terecht kunnen. Zo wordt efficiënter gebruikgemaakt van de hulpverlening. De installatie maakt het zelfstandige wonen veiliger doordat bijvoorbeeld verlichting automatisch aangaat wanneer de bewoner ’s nachts het toilet wil bezoeken. Opdrachtgevers die ‘digitale woningen’ willen realiseren, doen er goed aan vroegtijdig de installateur in te schakelen. Domotica heeft nogal wat bouwkundige gevolgen. Niet in de laatste plaats voor de meterkast, omdat die in de standaarduitvoering te klein is om alle benodigdheden in te bergen. Oplossing biedt een aparte ‘communicatiekast’ naast de meterkast. Opdrachtgevers gaan daar nogal eens aan voorbij.

Reageer op dit artikel