nieuws

Stalen verbinding tussen kantoren Crystal Tower

bouwbreed

amsterdam – Nog voor de oplevering van de Crystal Tower heeft de huurder van het nabijgelegen gebouw Busitel II zijn oog op de nieuwe kantoorruimte laten vallen. Om toch in één ‘pand’ kantoor te houden, bouwt BAM Nelissen Van Egteren een stalen verbindingsbrug tussen het bestaande gebouw en de nieuwe toren met een lengte van 25 meter en een hoogte van drie verdiepingen.

Projectleider ir. C.J.A. van Ginneken maakt zich op voor een druk weekeinde. ‘Om de verbindingsbrug te plaatsen moeten we de weg tussen beide gebouwen tijdelijk afsluiten. Maar omdat het plein waartoe de weg leidt op dit moment alleen via deze weg te bereiken is, kregen we van de gemeente slechts twee dagen. Het inhijsen van de brugdelen vindt in deze tijd plaats.’

Pianogedeelte

De verbindingsbrug bestaat uit twee delen. Een stalen onderbouw van kolommen met liggers en trekstangen voor de verdiepingvloeren en de relatief kleine bovenbouw waarin vakwerkliggers zijn opgenomen. Bij wijze van voorbereiding monteert de aannemer de oplegpunten aan beide gevels. Aan de zijde van Busitel II zijn daartoe gaten in de betongevel gemaakt waarin stalen schoenen zijn opgenomen. De schoenen zijn met bouten in het beton verankerd en de gaten geïnjecteerd. De uiteindelijke oplegging is een uitstekende lip waarop de bovenbouw wordt gesteld. Bij de Crystal Tower komt de verbindingsbrug ter plaatse van het ‘pianogedeelte’. Dit deel van het gebouw steekt ten opzichte van de toren enigszins uit. Bovenop dit deel is een pyloon gemaakt die met tuien aan weerszijden is gestabiliseerd. Van Ginneken: ‘In bovenaanzicht is een lichte kromming in de brug te zien. Dat houdt in dat ter plaatse van de kromming de wanden van de brug ten opzichte van elkaar een andere straal hebben. De pyloon begeleidt de krachten die door de torsie ontstaan via de tuien naar de stalen kolommen die in de verdiepingvloeren van het pianogedeelte zijn gemonteerd.’

Topklus

Volgens Van Ginneken is het plaatsen van de brug een topklus voor de maatvoerder. In totaal zijn er zestien oplegpunten. De maatvoerder moet de positie van elke oplegging exact bepalen en nagaan of de maatvoering overeenkomt met de geprefabriceerde verbindingsbrug die nu nog in twee delen naast de gebouwen ligt. De brug met een hoogte van drie verdiepingen heeft een lengte van 25 meter. De speling met het inhijsen bedraagt slechts 20 millimeter.

Oplegpunten

Van Ginneken: ‘Bij het inhijsen plaatsen we eerst de onderbouw op twee bokken. Dan hijsen we de bovenbouw in positie, leggen hem op en bouten hem vast. Vervolgens koppelen we de onderbouw aan de bovenbouw en de oplegpunten in de gevels.’ Uiteindelijk hangt de onderbouw constructief gezien aan de bovenbouw met 204 M24 bouten. De onderbouw weegt 20,5 ton, de bovenbouw 14,6. Van Ginneken: ‘De constructeur heeft de stalen brug driedimensionaal doorgerekend. Hieruit volgde dat een parabolische doorbuiging van 10 centimeter was te verwachten. Om dat te voorkomen is de staalconstructie getoogd ontworpen. Onbelast heeft de brug een lichte toog. Veranderlijke belasting zal een geaccepteerde doorbuiging van maximaal 32 millimeter geven.’ In verband hiermee wordt het glas van de vliesgevel met enige tolerantie geplaatst. Wel worden bij wijze van voorbelasting al de glasbokken op de betonnen vloeren geplaatst.

Doorbuiging

Plantechnisch hijst de aannemer tegelijk met de stalen constructie alle staalplaten voor de vloeren en het dak omhoog. Van Ginneken denkt dat de twee betonvloeren in de loop van de volgende week zijn gestort. De 25 meter lange betonvloeren zijn alleen bij de opleggingen gedilateerd. Volgens de constructeur levert de doorbuiging door veranderlijke belasting geen probleem op voor het beton. De verbindingsbrug is drie verdiepingen hoog, maar heeft uiteindelijk slechts twee verdiepingvloeren. De onderste gang heeft namelijk een hoogte van twee verdiepingen. Vanuit het Crystal Tower-gebouw biedt een balkon ter hoogte van de denkbeeldige tweede vloer uitzicht op de hoge gang. Een tweede gang is gepositioneerd op de ‘derde’ verdieping in de brug. ‘Om de hoogte tussen de gebouwen op te vangen is een flauwe hellingbaan aangebracht. Verder is om eenheid tussen de gebouwen te krijgen de kleurstelling van het pianogebouw tot de helft van de brug doorgezet. Voor de rest blijft de brug geheel transparant; de techniek mag gezien worden’, aldus Van Ginneken. De lange voorbereiding en het overleg met de gemeente resulteerde in de werkzaamheden van afgelopen weekeinde. Maar het was volgens Van Ginneken ook de huurder van Busitel II waarmee veelvuldig overleg plaatsvond. Onder andere voor het aanbrengen van de schoenen moest met een pneumatische boorhamer in het beton worden gehakt. De medewerkers van het computercentrum waren daar niet gelukkig mee. Bij het idee van een kango op de betonnen gevel kregen de it-specialisten volgens Van Ginneken al kippenvel. Trillingen zijn immers funest voor de gevoelige computersystemen. Van Ginneken: ‘Het lag allemaal bijzonder gevoelig. Uiteindelijk is overeengekomen dat tijdens het inhijsen het computercentrum in de ‘onderhoudsstand’ zou gaan.’ Op wat geluidsoverlast na zijn na het inhijsen geen trillingen meer te verwachten die tot schade kunnen leiden. Na het weekeinde zal de aannemer nog twee tot drie maanden nodig hebben voor de montage van de gevels. De oplevering van de verbindingsbrug vindt over ongeveer vier maanden plaats.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Amstelland Ontwikkeling Vastgoed, Nieuwegein Architect: AGS Architecten&Planners, Heerlen Constructeur: Van der Vorm Engineering, Maarssen Hoofdaannemer: BAM Nelissen Van Egteren bv, Regio Amsterdam – onderdeel van BAM NBM Bouw Staalconstructiebedrijf: Nelissen van Gerwen bv Staalconstructies, Oss

Reageer op dit artikel