nieuws

Staal buigt zich over duurzaam

bouwbreed

luxemburg – De internationale staalwereld ziet duurzame ontwikkeling als speerpunt. De noodzaak van ‘sustainable development’ moet tot het bewustzijn van de staalindustrie en de bouw doordringen. Daarom hield het International Iron and Steel Institute (IISI) een internationaal congres in Luxemburg over staal en duurzaam bouwen.

Het is onmogelijk om de huidige praktijk voort te zetten zonder de wereldbevolking schade te berokkenen, maar dat hoeft geen probleem te zijn volgens I. Christmas, algemeen secretaris van het IISI. ‘Het is reeds één van de vijf speerpunten van de staalindustrie, die het steeds meer als integraal onderdeel ziet van het ondernemen.’ Dr.M. Sansom van het Britse Steel Construction Institute, verantwoordelijk voor de inhoud van het congres, deelt zijn mening. ‘Ik hoop dat dit congres uw ogen heeft geopend voor de noodzaak van een duurzame ontwikkeling en ook voor de zakelijke kansen die het biedt’, schrijft hij in het congresboek. De sleutelwoorden voor verandering zijn ‘licht’, ‘hergebruik’ en ‘integraal’. G. Miller, directeur voor de bouwsector bij staalfabrikant Corus in Groot-Brittannië: ‘We zoeken naar steeds sterker staal met minder moleculen, zodat we voor meer mensen met minder staal kunnen bouwen.’ A. Lovins van het Rocky Mountains Institute in de Verenigde Staten vindt dat de staalindustrie moet onderzoeken hoe een spin een web produceert. Dat zou bij kunnen dragen aan de productie van sterker staal. Meerdere sprekers wezen op de mogelijkheid om staal opnieuw te gebruiken. Het materiaal behoudt zijn eigenschappen. Dat pleit voor demontabele constructies. Daarnaast kost het recyclen van schroot minder energie dan het produceren van staal uit nieuwe grondstoffen. ‘Integraal’ tenslotte slaat op het nagaan van milieubelasting van de winning van grondstoffen tot aan de sloop van een gebouw. Dat maakt duidelijk welke bouwwijze het meest voldoet aan de eisen van duurzaamheid. De heftigste bijdragen aan het congres kwamen echter niet uit de hoek van de techniek. In de plenaire bijeenkomsten tekende zich een debat af over de sociaal-economische aspecten van een duurzame ontwikkeling. ‘Als een auto zuiniger wordt, gaan we meer rijden. Als een huis beter geïsoleerd wordt, gaan we groter wonen. Die zienswijze stel ik ter discussie. Ik denk dat we de manier waarop we tegen de wereld aankijken moeten herzien. Als we op de huidige weg voortgaan, zal het systeem zichzelf geweld aandoen’, betoogde A. Wijkman, lid van het Europees Parlement.

Democratie

D. Snow van Mandix uit Groot-Brittannië pleitte zelfs voor een herziening van de democratie. ‘Democratie en vrijheid blijven nodig, maar de ondernemers moeten wel beter presteren’, reageerde Wijkman. G. Pauli, directeur van de stichting Zero Emissions Research and Initiatives (ZERI), reageerde fel: ‘Als het systeem niet eens in staat is om behoorlijke woningen te bouwen voor de miljarden daklozen, dan moet het veranderen. Je kunt geen geduld vragen van arme mensen als het gaat om basale voorzieningen.’ Pauli ontwikkelt systemen waarbij afval geen kosten, maar opbrengsten genereert. Ook ontwerpt hij zelfvoorzienende gebouwen. Met staal, uiteraard.

Reageer op dit artikel