nieuws

Softwarepakket Metacom 7 nu ook geschikt voor b&u

bouwbreed

deventer – Het bedrijf Van Meijel Automatisering lanceert een nieuwe versie van zijn softwarepakket Metacom. Deze versie 7 is voor het eerst ook geschikt voor de burgerlijke en utiliteitsbouw. Tot nu toe was het softwarehuis uit Emmeloord vooral sterk op de grond-, weg- en waterbouw gericht in zijn producten. De eerste pure b&u-afnemer is er ook al: bouwer Van Wijnen begint een dezer dagen met de implementatie van het geïntegreerde bedrijfsbrede pakket.

‘Wij noemen ons product niet graag een ERP-oplossing (dat is ‘Enterprise Resource Planning’ – PvS),’ stelt F. van Meijel. Maar in feite is het dat wel: ‘We concurreren direct met SAP en Baan, en vooral laatstgenoemde heeft in de bouwsector bekendheid gekregen.’ Maar niet altijd een gewenste bekendheid, lijkt Van Meijel te willen zeggen, gezien de problemen waarin dit bedrijf lang verkeerde. Het gaat in elk geval om software die alle belangrijke bedrijfsfuncties integraal automatiseert. Toch zijn er ook verschillen, bijvoorbeeld in snelheid van implementatie en prijs: Metacom kan in drie tot twaalf maanden draaien tegen meer dan een jaar bij de beroemde broers. En de prijs ligt naar eigen zeggen ook lager, zeker wat betreft de consultancy-uren. Als bouwbedrijf moet je een sterke wens tot optimalisatie en strakkere organisatie hebben om een dergelijk omvangrijk pakket in te kunnen voeren. Die drang was er duidelijk bij b&u-bouwer Van Wijnen. Dit is een nationaal opererende groep ondernemingen met een gemiddelde omzet van 450 miljoen euro en veertienhonderd medewerkers. Van Wijnen maakt al sinds 1998 plannen om de bedrijfsautomatisering ingrijpend te verbeteren. Dit mondde uit in het ‘Procesplan’ dat de bouwprocessen indeelt in dertien fasen. Vorig jaar wees een ingehuurd extern adviesbureau erop dat er nog geen duidelijke visie ten grondslag lag aan dit plan en dat men zich niet direct moest beperken tot enkele leveranciers. Aan enthousiasme bij Van Wijnen was geen gebrek, constateerde het bureau, en de technische en organisatorische uitvoerbaarheid van het Procesplan was evenmin in het geding. Omdat Van Wijnen zocht naar een geïntegreerde toepassing, werd het hoofdpunt van beleid dat er een grote mate van synergie tussen de vier nogal onafhankelijk opererende regio’s in het land moest komen. Dat betekent onder meer: één procedureboek voor het hele bedrijf. ‘Nu we precies wisten wat we wilden, konden we de mogelijke leveranciers ook veel gerichter benaderen’, vertelt B. Roest, ict-manager bij Van Wijnen. ‘Heel vaak gaat software-selectie nog andersom: je laat de aanbieder vertellen wat zijn pakket allemaal kan en dan bepaal je of dat past bij wat je zoekt. Als je dit omdraait, kunnen er snel kandidaten afvallen.’

Hiaten

Dat gebeurde dan ook: van de longlist van tien bleven er op de shortlist nog maar twee overeind: SAP en Van Meijel. Deze bedrijven kregen begin maart dit jaar elk twee dagen om antwoorden te formuleren op ons complete programma van eisen en het behandelen van een door Van Wijnen opgestelde case. Vervolgens brachten beiden offerte uit. Roest licht toe waarom uiteindelijk voor Metacom 7 is gekozen: ‘Bij Van Meijel was een duidelijk gevoel voor de bouwsector aanwezig, zij leveren uitsluitend aan de bouw. Daarnaast speelde ict-techniek een rol in de beslissing, evenals de gebruiksvriendelijkheid. Op basis van ons programma van eisen en het Procesplan bleken er in Metacom 7 nog wel enkele hiaten te zitten. Zo is er nog geen voorziening voor onze projectontwikkelingsactiviteiten. We beginnen nu uiteraard met de implementatie van de onderdelen die er wel zijn, de ontbrekende moeten nog door Van Meijel gebouwd worden’, besluit Roest verwachtingsvol, zonder een spoor van twijfel of dat gaat lukken.

Veroveren

Van Meijel Automatisering bestaat vijftien jaar en groeit flink. Rond de 80 procent van de grote gww-bedrijven is klant, bij de middelgrote bedrijven is dit aandeel lager. In totaal zijn er 450 klanten, 150 daarvan gebruiken het pakket Metacom integraal, de anderen alleen bepaalde modules. Nu de b&u-specifieke onderdelen zijn toegevoegd aan de nieuwe versie van Metacom, verwacht directeur Van Meijel ook deze markt te kunnen veroveren. Daartoe heeft het bedrijf externe financiering losgekregen van NPM-Capital, die nu een belang van een kwart in het bedrijf heeft. Het pakket zelf werd met 10 tot 25 procent aan functies uitgebouwd en daarnaast is er een demonstratieruimte met een modelbedrijf ingericht. Hier kan de potentiële koper van Metacom zelf testen hoe de software werkt.

Reageer op dit artikel