nieuws

‘Ruimtelijke ordening niet ondergeschikt aan wonen’

bouwbreed Premium

den haag – Ruimtelijke ordening moet voorrang krijgen boven wonen. Bij een mogelijke fusie mag de ruimtelijke ordening nooit ondergesneeuwd raken door wonen. Dat stelt W. Derksen, directeur van het Ruimtelijk Planbureau. Hij reageert daarmee op het gerucht dat beide directoraten-generaal van het ministerie van VROM in de toekomst samengaan.

De ruimte moet volgens Derksen coördinerend zijn. Hij vindt dat een mogelijke samenvoeging nooit als reden kan hebben dat je niet weet wat je met de ruimte moet. ‘Het kan alleen omdat je niet weet wat je met het wonen moet. Daar heb je het grootste deel al van weggegeven’, volgens Derksen. Van de vroegere rijkstaak Volkshuisvesting is immers geen sprake meer. De corporaties zijn verzelfstandigd en ontplooien commerciële activiteiten. Als wonen de ruimtelijke ordening gaat bepalen, vindt Derksen dat onvergeeflijk. Toch hangt daarvoor veel af van een nieuw kabinet. Tijdens de formatie vallen besluiten over een mogelijke andere indeling van departementen. Daarna valt ook het besluit over de Vijfde nota ruimtelijke ordening. De Tweede Kamer heeft dat als onderwerp controversieel verklaard en laat daarmee het oordeel over aan een nieuw kabinet. De Vijfde nota ruimtelijke ordening is als geheel wel de adviesfase voorbij. Omdat de Tweede Kamer de nota controversieel heeft verklaard, is de toekomst onzeker. Een nieuwe minister gaat beslissen over het lot van de nota. Een verzoek aan het Ruimtelijk Planbureau om advies ligt daarmee ook in de mogelijkheden. ‘We zijn er nu nog niet mee bezig, maar als het moet, zijn we natuurlijk bereid om ons licht daarover te laten schijnen.’ Anderzijds meent Derksen dat het Ruimtelijk Planbureau zich vooral met de ‘zesde nota’ moet bezighouden, voor hem de metafoor van de toekomst. Daarbij moeten vooral mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen en consequenties worden aangegeven. Het Ruimtelijk Planbureau streeft zelf geen politieke doelen na. ‘Ruimte is ook een neutraal begrip. Milieu is anders, want je bent niet gauw voor vervuiling. Ruimte is een begrip zonder richting.’

Reageer op dit artikel