nieuws

Rapport regelt inbreng bewoner over installatie

bouwbreed

Toekomstige bewoners willen steeds meer inbreng over de afbouw van hun (koop)woning. Bijvoorbeeld over de plaats, afmetingen en inrichting van de keuken en sanitaire ruimten. De Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen en de bedrijfstakorganisatie TVVL en Uneto-VNI onderzochten welke afspraken hiervoor nodig zijn en publiceerden hun bevindingen in de voorstudie ST-9 ‘Afspraken afstemming installatie-infrastructuur en sanitaire inrichtingen’.

De bewoners kunnen hun wensen alleen laten realiseren wanneer het casco van hun woning daar voldoende mogelijkheden voor biedt. Vooraf moeten de grenzen aan de afbouw bekend zijn. Dan nog kan de in het casco aangebrachte technische installatie of de gereserveerde ruimte te krap zijn bemeten voor de gewenste keuken of sanitaire ruimte. De flexibiliteit kan ook stranden op de plaats waar de voorzieningen aansluiten op de installatie-infrastructuur. TVVL en Uneto-VNI adviseren om die reden in hun studie geïntegreerd te ontwerpen, ook wel flexibel installeren genoemd. Dat geeft ook een meerwaarde voor de toekomst. Het casco bevat dan al de infrastructuur die latere aanpassingen mogelijk maken. Om flexibel te kunnen installeren hoeven voor het bouwen van het casco de plaats, de afmetingen en de inrichting van de diverse ruimten niet bekend te zijn. Omdat voor deze ruimten in het casco voorzieningen moeten worden aangebracht, moet wel vooraf worden vastgelegd hoe ze worden ingedeeld en ingericht. Het gaat dan om gebieden in een woning die voor een bepaald gebruik zijn gereserveerd. In bijvoorbeeld een badgebied kan worden aangegeven waar een badruimte moet worden gemaakt en op welke wijze deze wordt ingericht. De voorstudie maakt een onderscheid tussen sanitaire gebruiksgebieden en overige gebruiksgebieden. Voor deze gebruiksgebieden moeten de cascovoorzieningen aanwezig zijn. Naast de cascoleidingen gaat het ook om technische ruimten, zoals de meterkast en ruimten waar de huishoudelijke apparaten staan.

Gebruiksgebieden

Flexibele installaties moeten aan het Bouwbesluit 2002 voldoen. Een bijlage van het rapport gaat in op de voorschriften voor de technische installatie zelf en die voor brandveiligheid, geluidsisolatie, afmetingen van ruimten, toegankelijkheid en energieprestatie. De rapporteurs omschrijven een sanitair gebruiksgebied als ‘een deel van een ruimte in een woonfunctie waarbinnen, na voltooiing van het casco, een toiletruimte, badruimte, keuken of wasruimte kan worden gemaakt’. Zo komen ze tot de sanitaire gebruiksgebieden toiletgebied, badgebied, aanrechtgebied en wasgebied. De mogelijkheden om daar een installatie aan te kunnen brengen hangen af van de wijze waarop in de afbouwfase leidingen in het gebruiksgebied worden aangebracht. Het rapport noemt als mogelijkheden een dikkere vloer, een koker aan de onderzijde van een wand, oftewel een holle plint, een holle voorzetwand en boven een verlaagd plafond. Flexibel installeren komt het best tot zijn recht in sanitaire ruimten met voorzetwanden en een verlaagd plafond. Aan de hand van die voorkeur is per gebruiksgebied aangegeven waarmee bij de installatie-infrastructuur en de inrichting van sanitaire ruimten rekening moet worden gehouden.

Reageer op dit artikel