nieuws

Overleg met omwonenden over IJzeren Rijn van start

bouwbreed

roermond/utrecht – Railinfrabeheer en Rijkswaterstaat starten op 14 mei het overleg met omwonenden van het voorkeurstraject van de IJzeren Rijn in Midden-Limburg. Tijdens dit overleg staan de concepttekeningen voor het ontwerptracébesluit centraal.

Op de agenda staan de huidige stand van zaken, het ontwerp en eventuele schade en geluid. Tijdens het overleg met bewoners van Roermond op 22 mei wordt tevens een korte presentatie gegeven over de omleiding oostelijk om Roermond, in relatie met Rijksweg 73. Verder kunnen bezoekers de concepttekeningen beoordelen en hierover hun mening geven. Railinfrabeheer toetst de reacties op haalbaarheid en verwerkt ze zo mogelijk in het ontwerp. Het overleg vindt plaats in Herkenbosch (14 mei), Roermond, Baexem (27 mei), Weert (3 juni) en Budel-Schoot (6 juni). Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft een voorkeur uitgesproken voor een tracé van de Belgisch-Nederlandse grens bij Budel via Weert en een omleiding oostelijk om Roermond naar de Nederlandse/Duitse grens bij Vlodrop. In grote lijnen is dit het historische deel van de spoorverbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Op dit traject wil Railinfra een aantal maatregelen treffen om de effecten voor mens en natuur zoveel mogelijk te beperken. Tussen de Belgische grens en Weert wordt het spoor verdubbeld, er komt een overkapping ter hoogte van de Weerter- en Budelerbergen, er zijn geluidwerende voorzieningen gepland evenals een aantal ongelijkvloerse kruisingen tussen Weert en Roermond, er komt een omleiding oostelijk om Roermond en er komt een een spoortunnel in Nationaal Park De Meinweg.

Reageer op dit artikel