nieuws

Oscur-prijs uitgereikt aan Ingenieursbureau Amsterdam

bouwbreed

gouda – Tijdens de feestviering ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de CUR is gisteravond op de Floriade de Oscur-prijs uitgereikt aan het Ingenieursbureau Amsterdam. Het bureau ontving voor het ingediende ontwerp ‘Geokoepels’ een glazen trofee van loepzuiver glas met het door laser aangebrachte logo van ‘Morgen de Ruimte Prijs 2002’.

De jury was tot het oordeel gekomen dat het Ingenieursbureau Amsterdam haar idee op de beste wijze heeft uitgewerkt en gepresenteerd. De overige genomineerden DHV Milieu & Infrastructuur, Blue Architects, NEXT-Architects en WL I Delft Hydraulics ontvingen een kleine replica van de originele 25 centimeter hoge trofee. Vanaf januari 2002 zijn de vijf bureaus bezig geweest met de uitwerking van hun innovatieve onderzoekidee voor de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2025. Geokoepels zijn enorme gewelfde ruimten tot honderden meters onder de grond. Op de vraag of zoiets technisch in onze drassige bodem haalbaar is, kan het team van Ingenieursbureau Amsterdam geen pasklaar antwoord geven. De kwestie van de ‘slappe bodem’ is in algemene zin gesproken niet problematisch. Onder de slappe sedimenten komen op honderden meters diepte stevige, compacte grondlagen voor, waarin de Geokoepel gebouwd kan worden. Voor de veiligheid van de constructie kunnen constructeurs gebruik maken van de techniek die bij grote boogbruggen wordt toegepast. Direct zonlicht ontbreekt, maar daar staat tegenover dat de bodem een constante temperatuur heeft. Het Ingenieursbureau Amsterdam denkt in 2030 Geokoepels te kunnen inzetten als uitbreiding van het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek onder het Malieveld in Den Haag. Op zo’n 250 tot 350 meter diepte bevindt zich daar een kleilaag van drie miljoen jaar oud, die sterk is samengedrukt en verhard. Deze laag is ongeveer 100 meter dik en biedt volgens ir. F. Tasselaar van het winnende team, ruimte voor een Geokoepel van ongeveer 70 meter hoog.

Reageer op dit artikel