nieuws

Opsterland vraagt om 400 woningen extra

bouwbreed

Opsterland vraagt om 400 woningen extra

beetsterzwaag – De gemeente Opsterland wil tot 2010 zo’n vierhonderd extra woningen bouwen. Dat blijkt uit het woonplan dat samen met Arcadis Heidemij Advies, woonbedrijf Talma en woningbouwvereniging Opsterland is opgesteld.  In het woonplan staat welke woonbehoefte er in de gemeente bestaat en hoe de gemeente met die behoefte om wenst te gaan. Opsterland wil de gevraagde vierhonderd extra woningen met name gebruiken voor ouderen en starters. Het plan is ingediend bij de provincie Friesland. Die moet toestemming verlenen. Eerder kende de provincie al 145 extra woningen toe voor de herstructurering van Gorredijk, dat onder Opsterland valt. Volgens de gemeente zijn de extra woningen nodig gezien de demografische ontwikkelingen en de herstructureringsoperaties die op stapel staan. Met de huidige woningvoorraad en het contingent nieuw te bouwen woningen, kan men niet aan de vraag voldoen.

Reageer op dit artikel