nieuws

Ondernemers vragen informateur miljard euro extra voor infrastructuur

bouwbreed Premium

den haag – Ondernemers willen dat een nieuw kabinet 1 miljard euro extra per jaar uittrekt voor infrastructuur. Dit schrijft de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) in een notitie aan de kabinetsinformateur. Verder willen ze het kabinet vastpinnen op doelstellingen door middel van een prestatiecontract.

‘Economisch beleid moet in een regeerakkoord weer eerste prioriteit worden’, zei VNO-NCW voorzitter J. Schraven bij de presentatie van de RCO-voorstellen. VNO-NCW is naast MKBNederland en LTONederland deelnemer in de RCO. De concurrentiepositie van het bedrijfsleven is achteruit gegaan, de winstgevendheid idem dito met een sterretje. De RCO legt dan ook een pakket maatregelen voor dat de economische structuur in ons land moet verbeteren. Een heel belangrijk punt daarin is mobiliteit en bereikbaarheid. Volgens Schraven is in elk geval 1 miljard extra overheidsgeld nodig om de benodigde investeringen in wegen en spoor te kunnen doen. Minstens zo belangrijk is het om publiek-private samenwerking op dit gebied goed van de grond te krijgen. Bovendien moeten stroperige procedures in daden worden omgezet. ‘Doen, doen, doen’, verwoordde MKB Nederland-voorzitter H. de Boer de wensen van de ondernemers. De enorme uitval in het middelbaar beroepsonderwijs, waar zo’n 50 procent van de leerlingen zonder diploma de school verlaat, is hem bijvoorbeeld een doorn in het oog. ‘Een nieuwe minister van Onderwijs moet dat als speerpunt nemen, het terugdringen van de uitval’, aldus De Boer. Lastenverlichting staat eveneens hoog op het verlanglijstje van de RCO. ‘En dit keer dan voor bedrijven door verlaging van de vennootschapsbelasting en verlaging van de sociale premies’, meent Schraven. Om ook het midden- en kleinbedrijf van de nodige lastenverlichting te voorzien, moet daarnaast de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting omhoog.

Strak

Verder moet de administratieve lastendruk omlaag. Beloofd was acht jaar geleden een verlichting van 25 procent. Paars-1 realiseerde 6 procent, Paars-2 niets, terwijl de druk nu dreigt op te lopen. De MKB-voorman vindt dan ook dat onder meer de zogenoemde nieuw-voor-oudregeling strak moet worden gehanteerd. Dat wil zeggen dat als er een nieuwe regeling komt die administratieve lasten veroorzaakt, elders administratieve lasten moeten verdwijnen. De RCO wil dat een nieuw kabinet ook minder vrijblijvend wordt met het beleid. Daarom zou er in de ondernemersvisie een prestatiecontract moeten worden afgesloten waarop het kabinet kan worden afgerekend. Dat zou dan kunnen op gebieden als milieu, ruimtelijk ordening, infrastructuur en lastenverlichting.

Reageer op dit artikel