nieuws

Noord-Holland tekent contract Amstelslib

bouwbreed

Noord-Holland tekent contract Amstelslib

uithoorn – Gedeputeerde Wildekamp van Noord-Holland tekent vandaag contracten met drie slibverwerkers voor de verwerking van circa 320.000 ton vervuild Amstelslib. Het is de eerste keer dat herverwerking tot bouwstof (tenminste 50 procent) op grote schaal wordt toegepast. De mede-ondertekenaars zijn Meergrond, Igat BV en de Grondstoffenbank Zuid-Holland. Met dit contract maakt de provincie de weg vrij om een groot maatschappelijk probleem aan te pakken: ernstig verontreinigde waterbodem van de Amstel bij Uithoorn. GS hebben dit voorjaar de beschikking voor de sanering vastgesteld. De waterbodem, verontreinigd met pak’s en zware metalen, wordt gereinigd. Gedeputeerde Wildekamp geeft op 3 september het startschot voor de sanering van de Amstelbodem bij Uithoorn. De ernstig verontreinigde bodem van de Amstel wordt over een lengte van bijna 5 kilometer grondig schoongemaakt.

Reageer op dit artikel