nieuws

Non-wovens beter voor zandcontainers dan geweven doek

bouwbreed

den haag – Om zandcontainers te maken, zijn non-wovens beter dan geweven doek. Ze zijn ook sterk maar veel rekbaarder. Daardoor gaan zandcontainers met een dergelijk omhulsel minder snel stuk. Bovendien blijft zand of slib beter binnen. De ‘Nederlandse school’ zweert bij weefsels, maar non-wovens winnen terrein.

Zandcontainers zijn geosystemen waarin opgebaggerd zand of steenachtig materiaal kan worden verpakt, zodat stromingsbestendige elementen ontstaan. Deze kunnen worden toegepast als kern van golfbrekers, kunstmatig rif, vulling van ontgrondingskuilen en dammetjes en dijkjes in riviergebieden. Daarbij biedt het geosysteem economische en milieuvoordelen, omdat lokaal aanwezig materiaal kan worden gebruikt in plaats van elders gewonnen grondstoffen. Traditioneel worden zandcontainers gemaakt van geweven geotextielen. De toegepaste weefsels, met schering en inslag, hebben meestal een hogere treksterkte dan non-wovens. Het traditionele ‘sterktedenken’ is echter vaak een te eenzijdige benadering van de ontwerpfilosofie. Een ballon met water die je op de grond gooit kan namelijk op twee manieren heel blijven. Of het materiaal is zo flexibel dat het meerekt en niet stuk gaat. Of het is heel sterk geweven en heeft maar een beperkte rek van zo’n 10 tot 15 procent. In Nederland hangt men de tweede filosofie aan. Zandcontainers van non-wovens hebben bij voldoende dikte de juiste eigenschappen (rek tot 90 procent) om de belastingen te kunnen opnemen die tijdens het vullen en afzinken ontstaan. Een non-woven bestaat uit stukjes garen met een lengte van ongeveer 10 centimeter. De garens worden in lagen op een productielijn geschikt, vaak ook nog kruislings. Met rollen worden de garens door rollen in elkaar gewerkt. Daarna worden de lagen vernadeld, een verdichtingstechniek waarbij een soort haaknaalden door het pakket worden gestoken. Bij het terughalen van de naald worden dan garens doorgehaald. Dat geeft samenhang. Afgezien van de totale dikte, wordt de uiteindelijke sterkte bepaald door het al dan niet kruislings leggen van de lagen en de mate van vernadeling.

Geschikt

Non-wovens zijn heel geschikt voor zandcontainers. De afgelopen 10 jaar zijn bij 21 verschillende projecten in Duitsland totaal circa 3500 kleinere non-woven zandcontainers aangebracht. Een echte schaalvergroting is gerealiseerd op een project waarbij zandcontainers van non-wovens met een inhoud van 250 kubieke meter zijn toegepast voor de opbouw van een kunstmatig rif langs de Gold Coast van Australië bij Brisbane. Naue Faser technik & Co GmbH heeft de zandcontainers ontwikkeld. Hoewel het niet strookt met de Nederlandse ideeën over weefsels voor zandcontainers is op het Australische project aangetoond dat toepassen van non-wovens ook in Nederland voordelen heeft. Over het algemeen hebben non-wovens voor zandcontainers een dikte van rond 1 centimeter. Ze zijn wel waterdoorlatend, maar zand dat groter is dan 100 micrometer komt er niet door. Dat maakt een non-woven geschikter om materiaal binnen te houden en vertroebeling van het water te voorkomen. Bij een weefsel vormt de omvang van de poriën geen barrière voor zand met een kleinere korreldiameter dan 150 micrometer. Bijkomend voordeel is dat in de poriën van een non-woven zand wordt gevangen, waardoor minder UV degradatie van het materiaal door UV-straling en minder slijtage door stroming ontstaat. Bovendien is een ruw, zandig oppervlak een geschikte biotoop voor aquatische vegetatie. De mogelijkheden voor grootschalig toepassen van zandcontainers bij projecten in Nederland zijn gunstig. In vergelijking met weefsels blijken zandcontainers voor non-wovens voordelen te bieden. Uitvoering van een pilotproject zou inzicht kunnen bieden in de toepasbaarheid in Nederland voor non-wovens. Ook zou daarbij bekeken kunnen worden of een composiet van een weefsel en non-woven het ideale omhulsel oplevert. De grote aanpassingen van de rivierbeddingen in verband met het programma ‘ruimte voor de rivier’ en andere werken ter beperking van hoge waterstanden op de Nederlandse rivieren leveren naar alle waarschijnlijkheid een geschikte locatie op voor zo’n pilotproject.

Reageer op dit artikel