nieuws

Netelenbos gunt Kamer meer tijd voor enquête

bouwbreed

den haag – De parlementaire enquêtecommissie gunt zichzelf te weinig tijd om de bouwfraude aan de kaak te stellen. Naar de mening van minister Netelenbos (verkeer) zou de complexiteit van de materie een langere doorlooptijd rechtvaardigen. ‘De NMa trekt tenslotte ook twee jaar uit voor haar onderzoek naar prijsafspraken en kartelvorming.’

De demissionair minister van Verkeer en Waterstaat zegt in een interview met deze krant geen enkel idee te hebben waar de commissie uiteindelijk mee komt. ‘Door de beschuldigingen van oud-directeur Bos van Koop Tjuchem is nu een beeld ontstaan dat het binnen de dienst een potje is. Afschuwelijk gewoon. Het heeft de dienst diep gekwetst. Er heerst daar een familiegevoel vergelijkbaar met de NS. Wat dat betreft is het goed dat de parlementaire commissie haar werk snel uitvoert, want juist binnen Rijkswaterstaat is altijd een stringent integriteitsbeleid gevoerd. Er werken 10.000 mensen bij die dienst en de regels zijn zo opgezet dat mensen niet te lang op een post zitten of alleen mogen beslissen’, legt de bewindsvrouw uit. Jaarlijks krijgen één tot twee medewerkers ontslag, nadat is geconstateerd dat ze de regels overtreden. De minister hoopt dat het Openbaar Ministerie vaart zet achter het justitiële onderzoek, zodat snel duidelijkheid wordt geschapen voor de drie mensen binnen Rijkswaterstaat die op non-actief zijn gesteld. Rijkswaterstaat houdt altijd scherp in de gaten of de biedingen van aannemers wel overeenkomen met de ramingen van de Bouwdienst en werkt al jaren met een zwarte lijst.

Alarm

De prioriteit wordt gelegd bij het verschil tussen de offertes en berekeningen van Rijkswaterstaat. Zodra daar al te grote gaten vallen, slaat het ministerie alarm. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de onderbouw van de hogesnelheidslijn. Het ministerie heeft toen zelf de kartelpolitie ingeschakeld omdat het handjeklap tussen de verschillende bouwers vermoedde. ‘Jammer genoeg lag de prioriteit van de NMa in die periode niet bij de bouw en zeker niet in het tempo dat wij nodig hadden. Uiteindelijk is de aanbesteding uitgedraaid op een zaak voor de Raad van Arbitrage. Daar kon je toen nog niet omheen, maar de hernieuwde onderhandelingen leverden wel een besparing van 1,2 miljard gulden op. Tegenwoordig kun je met het nieuwe UAR de hele aanbesteding opnieuw beginnen’, aldus de bewindsvrouw. Netelenbos heeft in die tijd zelfs openlijk buitenlandse aannemers aangemoedigd alsnog offertes uit te brengen voor de onderbouw. Ze vindt het dan ook hoog tijd dat de gevestigde bouwwereld wordt opengebroken en dat buitenlandse spelers de krappe markt vergroten. Uiteindelijk lukte dat alleen bij de Groene-Harttunnel waarbij het Franse Bouygues ruim onder de raming van het ministerie bleef. ‘Bij de Noord-Zuidlijn waren de Duitsers ook het goedkoopst. Bouwers moeten accepteren dat veel vaker buitenlanders deelnemen aan aanbestedingen. We besteden niet voor niets Europees aan.’

Reageer op dit artikel