nieuws

Neprom verwacht aanpak van problemen op woningmarkt

bouwbreed Premium

Neprom verwacht aanpak van problemen op woningmarkt

De Neprom, de vereniging van zestig grote, Nederlandse projectontwikkelaars, verwacht dat een nieuw kabinet de problemen op de woningmarkt eindelijk zal aanpakken. Het is noodzakelijk, dat de bureaucratie en de gemeentelijke bemoeizucht worden teruggedrongen, vindt de vereniging, zodat de woningproductie fors stijgt en de woonconsument meer keuzevrijheid krijgt.

‘Door de achterblijvende woningbouwproductie (zestigduizend in plaats van honderdduizend stuks) zijn de woningprijzen tot ongekende hoogte gestegen, is de doorstroming geheel tot stilstand gekomen, zijn koopwoningen voor starters onbetaalbaar geworden en zijn de wachtlijsten voor de sociale huurwoningen weer zeer hoog opgelopen’. De Neprom verwacht, dat het nieuwe kabinet de woningmarkt openbreekt en de woningbouwproductie aanjaagt door de bureaucratie bij rijk en gemeenten terug te dringen en meer ruimte te geven voor liberalisering. ‘De effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur moet sterk verhoogd worden door de periode tussen planvorming en uitvoering aanzienlijk te bekorten’. ‘Gemeenten dienen zich te beperken tot hun kerntaken: het veiligstellen van woningen voor de laagste inkomensgroepen, de realisatie van hoogwaardige publieke voorzieningen en het bewaken van de stedenbouwkundige en bouwtechnische kwaliteit’. ‘Er dient een einde te komen aan gemeentelijke bemoeienis met woningtype, woningplattegrond, architectenkeuze en verkoopprijs. Marktpartijen dienen de ruimte te krijgen om naar de wens van de consument te bouwen’. ‘Door meer ruimte te geven voor het wonen in lage dichtheden aan de groene stadsrand en voor kwalitatief goede woningen in stadscentra ontstaat er een betere doorstroming en verbetert de prijs-kwaliteitverhouding op de gehele woningmarkt’, aldus de Neprom.

Reageer op dit artikel