nieuws

Nagron noteert 26 miljoen winst

bouwbreed

Nagron noteert 26 miljoen winst

den haag – Nagron heeft het afgelopen jaar een nettowinstgroei van 5 procent behaald, ofwel van 26 miljoen euro. De opbrengsten van het Koninklijk Nationaal Grondbezit namen licht af tot 272 miljoen euro. Voor het lopende jaar doet de directie in het jaarverslag geen concrete voorspelling over de financiële resultaten. Nagron houdt een flink aantal slagen om de arm. Vooral omdat nog onduidelijk is hoe de voorgenomen verkoop van de handelsdivisie uitpakt. Ook hoe de woningbeleggingen, de tweede kernactiviteit, uitpakken, bestaat onzekerheid. ‘Naar het zich thans laat aanzien, kunnen deze resultaten enigszins lager uitvallen dan vorig jaar.’ In bepaalde sectoren staat de huizenmarkt wat onder druk. Het aan de effectenbeurs van Amsterdam genoteerde Nagron wil alleen nog actief zijn op de vastgoedmarkt. Dat zou het risicoprofiel verbeteren. Het bestuur overweegt meer te investeren in panden die een hoger direct exploitatierendement hebben dan woningen.

Reageer op dit artikel